Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
Aktivnosti u 2010.g.:    
     
15.12.2010. Radionica projekta NATREG
 
U tijeku je provedba projekta NATREG – Upravljanje prirodnim vrijednostima i zaštićenim područjima kao mogućnost za održivi regionalni razvoj koji se odvija u sklopu europskog fonda za Jugoistočnu Europu. Cilj projekta je razvoj zajedničke transnacionalne strategije upravljanja u zaštićenim područjima i promocija održivog razvoja. Edukacija i održavanje treninga i radionica u svrhu stručnog usavršavanja u svezi održivog razvoja i zaštite prirode također je jedan od ciljeva projekta. Partneri u projektu su Hrvatska, Austrija, Slovenija, Srbija i Italija. U sklopu navedenog projekta Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije dana 15.12.2010. organizirala je u Đurđevcu  radionicu u sklopu navedenog projekta.
 
 
..........
     
07.12.2010. Radionica „Od ideje do novog turističkog proizvoda“ u Velikoj Pisanici
 
Javna ustanova sudjelovala je 07.12.2010. godine u ŠRC „Kukavica“ u Velikoj Pisanici na radionici „Od ideje do novog turističkog proizvoda“. Kroz teoriju i praksu destinacijskog menadžmenta, marketing novih turističkih proizvoda i razradu ideja u koncept novog turističkog proizvoda vodili su nas predavači i treneri Udruge hrvatskih putničkih agencija, stručnjaci u destinacijskom menadžmentu. Na radionici dobili smo smjernice kako se Javna ustanova može uključiti u turizam, odnosno u turističku ponudu Bjelovarsko-bilogorske županije.
..........
     
11.2010. POSTUPAK PROGLAŠENJA REGIONALNOG PARKA „MOSLAVAČKA GORA“
Javni uvid u Prijedlog za proglašenje
 

Prostrano prirodno i dijelom kultivirano područje Moslavačke gore jugozapadnog dijela područja Bjelovarsko-bilogorske i sjeveroistočnog dijela područja Sisačko-moslavačke županije preventivno je zaštićeno 2007. godine Rješenjem Ministarstva kulture temeljem Zakona o zaštiti prirode, a na osnovu stručnog obrazloženja Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Ministarstvo kulture započelo je postupak proglašenja Moslavačke gore regionalnim parkom, te vas ovim putem poziva da sudjelujete u navedenom postupku.

Što je regionalni park?
Prema Zakonu o zaštiti prirode, regionalni park je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježjima međunarodne, nacionalne ili područne važnosti i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi.

Postupak proglašenja regionalnog parka
Regionalni park proglašava se temeljem Zakona o zaštiti prirode, uredbom Vlade Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva kulture na osnovu stručne podloge Državnog zavoda za zaštitu prirode, a po provedenom javnom uvidu u prijedlog za proglašenje zaštićenim područjem.

Zašto baš Moslavačka gora?
Moslavačka gora je prepoznatljiva krajobrazna cjelina šireg područja Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije, velike biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti te bogate kulturno-povijesne i tradicijske baštine.
Zaštita u kategoriji regionalnog parka omogućit će očuvanje navedenih vrijednosti masiva Moslavačke gore i otvoriti novu perspektivu održivog razvoja kroz dopuštanje odgovarajućih gospodarskih aktivnosti i svih vidova rekreacije i turizma.

Kako javnost može sudjelovati u postupku proglašenja?
O prijedlogu za proglašenje zaštićenog područja javnost se izvješćuje putem javnog uvida. Prilikom javnog uvida izlaže se:

  1. predloženi akt o proglašenju
  2. stručna podloga s kartografskom dokumentacijom.

Javni uvid traje najmanje 30 dana. Za to vrijeme javnost može iznijeti svoje primjedbe na navedeni Prijedlog, odnosno upisati ih u knjigu primjedbi na mjestima javnog uvida ili ih dostaviti pisanim putem provoditeljima postupka zaključno s datumom završetka javnog uvida.
Budući se predloženi Regionalni parka „Moslavačka gora“ prostire na teritoriju dvije županije, javni uvid u Prijedlog za njegovo proglašenje organizira i provodi svaka županija za svoje područje, a prikupljene primjedbe prilikom javnog uvida dostavlja Ministarstvu kulture, kao predlagaču akta o proglašenju predmetnog područja, na očitovanje.

Javni uvid u Prijedlog za proglašenje Regionalnog parka „Moslovačka gora“ provodi se istovremeno u Bjelovarsko-bilogorskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Obavijest o javnom uvidu u navedeni Prijedlog za proglašenje objavljena je u „Večernjem listu“ od 23. rujna 2010. godine (četvrtak), a vrijeme i mjesto održavanja javnog uvida možete vidjeti i u priloženoj tablici:
ŽUPANIJA JAVNI UVID JAVNO IZLAGANJE

SISAČKO-
MOSLAVAČKA

04. 10.-04.11. 2010.
radnim danom
od 8,00-15,00 sati

Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, ispred Vijećnice (I. kat)

Općina Velika Ludina, Obrtnička 4,
ured načelnika

Općina Popovača, Trg grofa Erdodyja 7,
u prostorijam Općine Popovača

18. 10. 2010.
u 11 sati

 

Grad Kutina
Trg kralja Tomislava12
Vijećnica (I. kat)

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

04. 10.-04.11 2010.
radnim danom
od 8,00-15,00 sati

Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, u prostoru gradske uprave (I. kat)

Općina Berek, Berek 77,
u općinskoj vijećnici (I. kat),

Općina Ivanska, Slavka Kolara 1,
u dvorani za sjednice Općine Ivanska

19. 10. 2010.
u 11 sati

 

Grad Čazma
Trg Čazmanskog kaptola 13,
Gradska vijećnica (I. kat).

 
Po završetku javnog uvida, Ministarstvo kulture će razmotriti sve primjedbe zaprimljene  tijekom trajanja javnog uvida, pripremiti odgovore i nastaviti postupak proglašenja ishođenjem očitovanja odgavarajućih ministarstava i dr. te dostavom navedenog Prijedloga s pratećom dokumentacijom Vladi Republike Hrvatske na donošenje Uredbe o proglašenju Regionalnog parka „Moslavačka gora“.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
..........
 
05.11.2010. Održana promocija knjige „UŠĆE MURE – HRVATSKA AMAZONA“ autora Gorana Šafareka
 

Dana 05.11.2010. godine  sa početkom u 18,00 sati u prostorijama Gradske knjižnice Čazma održana je promocija knjige „UŠĆE MURE – HRVATSKA AMAZONA“ autora Gorana Šafareka. O knjizi govorio je urednik i izdavač Nikola Žulj, a predstavio se i sam autor ove knjige. Autor je na svojim fotografijama zabilježio mnoge vrste koje se na ovom području mogu vidjeti odnosno sresti vrlo rijetko (bregunica, kuklika, vodomar). U knjizi su predočeni prizori iz prirode koje još nismo vidjeli u živo, već samo na fotografijama iz dalekih krajeva.
Autor je bio sudionik znanstvenih ekspedicija Ande-Amazona 2000., Madagaskar 2001., Kostarika 2003., Madagaskar 2004., Venzuela 2005., Madagaskar 2007., Južna Afrika 2008., i Ekvador 2009., Andamansko otočje u Indijskom oceanu i Mentawai na Sumatri 2009/2010. Objavio je knjigu Drava-koprivnička Podravina, te napisao preko stotinu članaka (tekstovi i fotografije) u različitim časopisima.

 
..........
 
19.10.2010. Javno izlaganje za proglašenje Regionalnog parka "Moslavačka gora"
 

Dana 19.10.2010. godine u 11,00 sati u prostorijama vijećnice grada Čazme održano je javno izlaganje u postupku proglašenja Regionalnog parka „Moslavačka Gora“. Navedenom uvidu prisustvovali su predstavnici Ministarstva kulture i Državnog zavoda za zaštitu prirode Krešimir Ilić, Marija Brajković, Irina Žeger Pleše, Vladimir Hršak, predstavnici BBŽ Želimir Curiš, Mirko Dragičević, predstavnici Hrvatskih šuma i zainteresirani građani.
Prema Zakonu o zaštiti prirode, regionalni park je prostorno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježjima međunarodne, nacionalne ili područne važnosti i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi.
Regionalni park proglašava se temeljem Zakona o zaštiti prirode, uredbom Vlade Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva kulture na osnovu stručne podloge Državnog zavoda za zaštitu prirode, a po prevedenom javnom uvidu u prijedlogu proglašenja zaštićenim područjem.

 
..........
     
14.10.2010. Radni sastanak ravnatelja županijskih Javnih ustanova
 

Od 14. do 15. listopada 2010. godine održan je sastanak ravnatelja županijskih javnih ustanova u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije. Sastanak je održan prema sljedećem programu rada:

- prezentacija ustanove i zaštićenih prirodnih vrijednosti Krapinsko-zagorske županije,
- investicijski projekti i financirani zajmom svjetske banke i strukturnim fondovima EU,
- „Zaštita prirode na županijskoj razini – kakvi su realni dosezi ustanova u postojećim okolnostima“,
- predstavljanje županijskih ustanova i njihovih projekata,
- posjet zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije.

 
..........
     
02.10.2010. Predavanje o upoznavanju sa prirodom ribnjaka uz Česmu
 

Dana 02.10.2010. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama poduzeća „Ribnjak 1961“ u Siščanima održano je predavanje „Upoznavanje sa prirodom ribnjaka uz Česmu“. Predavanje je organiziralo Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Prisutni su bili predstavnici Turističke zajednice grada Čazme i turistički vodič, Osnovne škole Čazma, Ekološke udruge Čazma i predstavnici poduzeća „Ribnjak 1961“.
Nakon predavanja obilježen je i tradicionalni europski dan prebrojavanja ptica. Osnovne informacije sakupljene ovom akcijom prosljeđuju se europskom koordinatoru u svrhu promocije prirode, njenih vrijednosti i njene zaštite.

 
..........
     
24.09.2010. Predavanje o prirodi u Čazmi
 

Dana 24.09.2010. godine sa početkom u 18,00 sati u gradskoj knjižnici u Čazmi održano je predavanje „Upoznavanje sa prirodom ribnjaka uz Česmu“. Predavanje je organiziralo Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije. U sklopu navedenog predavanja dopredsjednik Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode gospodin Darko Podravec izvršio je upoznavanje sa:

- ekosustava, hranidbenih lanaca, čovjekov utjecaj, kvalitetu života
- ptičjih i ostalih vrsta sa migracijama i ugroženostima
- utjecaji prisutnih vrsta na poljoprivredu, šumarstvo i ribogojstvo
- promatračkog turizam, ekološke poljoprivrede, uzgojem domaćih pasmina i sorti
- smjernica za izradu prostornih planova
- izvori informacija

 
..........
     
14.09.2010. Tradicionalno Europsko prebrojavanje ptica
 
Ovim putem objavljujemo javni poziv za sudjelovanje u tradicionalnom Europskom prebrojavanju ptica u cijeloj Hrvatskoj 02.-03.10.2010. Svake godine organizira ga Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode kao dio međunarodnih napora u popularizaciji i zaštiti prirode.

Za sudjelovanje bilo kojeg ljubitelja prirode dovoljno je javiti se koordinatoru za Hrvatsku koji ga može uputiti na najbližeg voditelja HDZPP-a za obilazak ptica i prirode u neposrednoj blizini. Obilazak predstavlja kretanje kroz stanište ptica (ribnjaci, ušća, šume i/ili livade), prepoznavanje pojedinih vrsta, upoznavanje sa njihovim načinom života, pjevom i drugim zanimljivostima.

Pod iskusnim vodstvom jednim obilaskom moguće je susresti 20 do 30 vrsta ptica. Neka staništa nalaze se i u samim gradovima, a u pojedinim slučajevima organiziraju se i kratka predavanja prije izlaska na teren. Od više desetaka lokacija pogodnih za promatranje izdvojili bi smo:

- obilazak ornitološkog rezervata unutar Parka prirode Kopački rit

- predavanje u Samoboru o načinima i tehnici  prebrojavanja ptica, prehrani ptica tijekom nadolazeće zime i načinom pomoći pticama u prirodi prije obilaska Ornitološkog rezervata Sava-Strmec, jezera Orešje, Ekološki značajnog područja potoka Bistrac i jezera Bobovica

- predavanje u Siščanima kraj Čazme o prirodnim vrijednostima područja uz rijeku Česmu prije obilaska ribogojilišta u neposrednoj blizini, potencijalnog ornitološkog rezervata

- obilazak jezera Ponikve i Njivice na otoku Krku, potencijalne ornitološke rezervate

Više o ovoj akciji možete pronaći na web stranici:
http://www.ptice.hr/eurobirdwatch2010_poziv.htm
..........
     
17.07.2010.
 
Dana 17.07.2010. godine u Mustafinoj Kladi održan je "3. Festival sela". Organizator ove manifestacije bila je Regionalna ekološka udruga "Zeleni Moslavine", Mjesni odbor Mustafine Klade i Dobrovoljno vatrogasno društvo Mustafina Klada, pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Pomoćnica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gđa. Marija Ščulac Domac i profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dr. Neven Voća prezentirali su projekte energetske efikasnosti vezane uz poljoprivredu i život na selu.
Gđa. Marija Vizner, savjetnica direktora Hrvatskih voda predstavila je brošuru Zaštita i očuvanje bijele rode. Pilot projekt "Zaštita i očuvanje bijele rode" inicirala je saborska zastupnica gđa. Marijana Petir. Na projektu se radi od 2008. godine. Osim Sisačko-moslavačke županije, Brodsko-posavske županije i Zagrebačke županije, te je ovim projektom obuhvaćeno 608 gnijezda. U 2010. godini uključila se i Bjelovarsko-bilogorska županija u ovaj projekt te se provodi prikupljanje podataka o rodinim gnijezdima. Ove godine osigurana su donacijska sredstva namijenjena korisnicima objekata na kojima se nalaze rodina gnijezda u visini od 700,00 kuna po gnijezdu.
 
..........
 
26.05.2010.
 
U godini koju su Ujedinjeni narodi proglasili "Godinom bioraznolikosti" provoditi će se projekt "Bijela roda". Ove godine uključila se i naša županija putem javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Radi se o projektu promicanja biološke raznolikosti, turističke ponude, ali i očuvanja sela i prostora kojim se stanovnicima u zaštićenim područjima na čijim se krovovima gnijezde rode daje godišnja novčana naknada za očuvanje prostora i biološke raznolikosti.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vlasnicima je osigurao za ovu godinu naknadu od 700,00 kuna po gnijezdu.
Pilot projekt "Bijela roda" se tijekom 2009. godine provodio u Sisačko-moslavačkoj, Brodsko-posavskoj i Zagrebačkoj županiji.
Iz tog razloga molimo sve vlasnike na čijim se krovovima nalaze gnijezda da nam se što prije jave na telefon 043 / 227 - 088 ili mobitel 099 / 2302 - 760.
 
Obrazac za kartiranje gnijezda i prebrojavanje bijelih roda u 2010. godini (PDF datoteka)
..........
 
07-09.05.2010. Sajam lova, ribolova, ekologije i ruralnog turizma u Gudovcu
 
Javna ustanova predstavila se na Sajmu lova, ribolova, ekologije i ruralnog turizma 2. LOREKO koji je održan u Gudovcu od 07-09.05.2010. Uz razvoj turističke ponude kontinentalnog turizma nužno je povezan upravo lov i ribolov, ali i ekologija obzirom da je čist okoliš i proizvodnja zdrave hrane jedan od najsnažnijih aduta na europskom turističkom tržištu. Iako je ekologija vrlo širok pojam posebno je naglašena zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada.
 
..........
 
16.04.2010. Sajam CROTOUR 2010. Zagreb
 
Prezentacija provedbe projekta "Krovni plan turizma za prekogranično područje Hrvatska-Mađarska", u okviru IPA programa prekogranične suradnje između Hrvatske i Mađarske 2007-2013. U Hrvatskoj projekt pokriva 8 županija koje graniče sa Mađarskom ili se naslanjaju na županije koje graniče sa Mađarskom. Među tim županijama je i Bjelovarsko-bilogorska županija.
 
..........
 
01.04.2010.
 
Dana 01.04.2010. godine u 13,30 sati zaprimljena je dojava od dimnjačara Galović Ivana da se u selu Zdenčec na dimnjaku obiteljske kuće kbr. 6 nalazi gnijezdo rode. U kući živa stara baka Gluhačić Milka. Prema informacijama dobivenim od dimnjačara u samom dimnjaku ima granja i ostalog materijala od čega je roda gradila gnijezdo. Baka nema druge peći odnosno dimnjaka na koji bi mogla ložiti peć te postoji opasnost od samozapaljenja kuće. O navedenom, kontaktiran je gosp. Gregurev Marin iz državne uprave za zaštitu prirode i gospođa Danijela iz Ministarstva kulture. Molimo vas da zbog hitnosti izađete na teren i utvrdite daljnje postupke premještanja gnijezda kako ne bi došlo do zapaljenja obiteljske kuće.
Na teren je izašao viši inspektor zaštite prirode Lindić Vladimir i razriješio nastali problem.
 
..........
 
31.03.2010. Akcija prebrojavanja kockavica
 
Dana 31.03.2010. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije i Osnovna škola „Ivan Nepomuk Jermeršić“ iz Grubišnog Polja izvršili su akciju prebrojavanja kockavice na lokalitetu u Velikm Zdencima. Osnovnu školu predstavljala je ekološka grupa – Mladi čuvari prirode. Voditeljica ekološke grupe – Mladi čuvari prirode je profesorica Zdenka Blažek. Članovi ekološke grupe su učenici sedmih i osmih razreda osnovne škole iz Grubišnog Polja. U akciji prebrojavanja kockavice predstavili su se kao pravi profesionalci. I prošle godine ova grupa sudjelovala je u istoj akciji prebrojavanja.
 
..........
 
03.02.2010. Projekt MEDJAME Čazma - Nacionalna ekološka mreža (važna područja za ptice)
 
U prostorijama grada Čazme uz nazočnost predstavnika Hrvatskih voda Husnjak Slavka, Turističke zajednice grada Čazme Jagatić Franje, gradonačelnika grada Čazme Pirak Dinka, ŠRD „Štuka „ Čazma Ivanović Slavka i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije Obranović Milanom održan je prvi sastanak za pokretanje inicijative uređenja Medjama. Površina Medjama je oko 10 ha. Prijedlog je da se od njega napravi rekreacioni park. Potrebno je napraviti projekt sanacije ovog prostora jer je Česma važna za obranu od poplava. U prvoj fazi potrebno je dovesti vodu u ribnjake, a u drugoj fazi očistiti i urediti teren oko ribnjaka.
 
   
..........
 
24.11.2009. Posjet geoparku Papuk, Velika
 
         
   
..........
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player