Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
Aktivnosti u 2011.g.:    
     
19.11.2011. Čazma - Potpisivanje ugovora za projekt „Uređenje šetnice lječilišnog perivoja – Julijev park u Daruvaru“
U prostorijama gradske uprave u Čazmi dana 19.11.2011. potpisan je ugovor između Ministarstva turizma kojeg je zastupao državni tajnik Ivo Mujo i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području BBŽ zastupane po ravnatelju Milanu Obranoviću. Ustanova se javila na natječaj Ministarstva za projektom „Uređenje šetnice lječilišnog perivoja – Julijev park u Daruvaru“. U ovom projektu partner nam je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju iz Daruvara.
Projekt „Uređenje i promocija šetnice lječilišnog perivoja – Julijev park u Daruvaru“ ima za cilj pokazati vrijedne lokalitete kulturne i prirodne baštine koja će omogućiti daljnje unapređenje održivog korištenja i promocije zaštićenog područja. Projektom će se prezentirati podaci o prirodnim i kulturnim vrijednostima ovog parka.
Prikupljeni podaci zajedno sa foto-dokumentacijom poslužit će za izradu i postavljanje edukativnih interpretativnih tabli, te za izradu postera i informativno-promotivnog letka, kao i završne županijske prezentacije. Omogućit će se daljnje aktivnosti i projekti na području zaštite i očuvanja, istraživanja, te njihovog umrežavanja, edukacije i održivog razvoja kroz turizam.
Projekt će omogućiti pravilnu brigu o zaštićenom području, čije će se korištenje bazirati na stručnim i znanstvenim podacima, a temeljem novih saznanja stvorit će se uvjeti za provedbu zanimljivih radionica, škole u prirodi, izradu suvenira i proširenja turističke ponude.
 
______________________________
 
17. - 19.11.2011. Makarska - Znanstveno-stručni skup „Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. stoljeću“
Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture u Makarskoj u vremenu od 17. do 19.11.2011. godine održan je Znanstveno-stručni skup „Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. stoljeću“. Organizator navedenog skupa bila je Javna ustanova Park prirode „Biokovo“. Teme znanstveno-stručnog skupa bile su: biologija (ekologija), geologija, geomorfologija, geokemija, povijest, sociologija, zaštita prirode i turizam. Uvodnu riječ dali su ravnatelj Javne ustanove Park prirode „Biokovo“ i državni tajnik Ministarstva kulture Zoran Šikić. Povod ovom skupu je trideset godina od osnivanja parka prirode. Nakon dva dana stručnih predavanja organiziran je posjet Parku prirode „Biokovo“. Posjetili smo najviši vrh Biokova Sv. Jure na 1762 n/m. Biokovo je zbog svoje jedinstvene geomorfologije, iznimne bioraznolikostii prirodne ljepote krajobraza 1981. godine proglašen parkom prirode. Prostire se na površini od oko 196 m². Na prvi pogled siromašno i golo, Biokovo obiluje brojnim biljnim i životinjskim vrstama. Podzemna fauna krije pravo bogatstvo s čak 60 biokovskih endema.
 
______________________________
 
25.10.2011. Potpisivanje ugovora za projekt "Zaštita i očuvanje bijele rode"
Dana 25.10.2011. godine potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava donacije za provedbu projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ u 2011. godini. Ugovor je potpisan između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti zastupanog po direktoru Zlatku Ivaniš i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije zastupanog po ravnatelju Milanu Obranović. Vlasnicima kuća i gospodarskih objekata na kojima se nalaze gnijezda roda pripada naknada od 700,00 kuna po gnijezdu. Ovim Ugovorom Fond i Županija bjelovarsko-bilogorska obvezuju se isplatiti naknade za 67 gnijezda bijelih roda svaki u iznosu od 50%.
 
______________________________
 
13.10.2011. Zagreb - obilježavanje 135. godina vodnog gospodarstva
Predstavnik Ustanove sudjelovao je u obilježavanju 135. godina vodnog gospodarstva. Svečana akademija održana je u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu pod pokroviteljstvom predsjednice Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor uz prisutnost mnogobrojnih uglednih uzvanika. Rijetke su institucije sa tako dugom tradicijom.
Voda je jedan od osnovnih preduvjeta svakog oblika života i stoga briga o ovom općem dobru iznimno je odgovoran i zahtjevan zadatak.
Čelnicima tvrtke i svim zaposlenicima čestitamo 135. godinu postojanja Hrvatskih voda te im želimo puno uspjeha u radu.
______________________________
 
01.10.2011. Bjelovar - „Upoznavanje sa prirodom uz rijeku Česmu“
Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije održali su predavanje „Upoznavanje sa prirodom uz rijeku Česmu (Blatnica, Narta, Siščani, Vukšinac i okolica)“ u prostorijama koje je ustupilo Bjelovarsko kazališta na adresi Trg Eugena Kvaternika 7a.
Predavanje je održano u sklopu Europskog prebrojavanja ptica 2011., međunarodne i tradicionalne aktivnosti kojom se skreće pažnja na potrebu zaštite ptica, staništa i biološke raznolikosti.
Želja nam je bila da zainteresiranoj javnosti predstavimo zapažanja koja su napravljena zadnje četiri godine u okolici ribnjačarstava koja se nalaze uz rijeku Česmu i unutar samog šumskog kompleksa Česma.
Predavač je bio Darko Podravec, predsjednik Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode.
Predavanje je održano uz podršku turističke agencije Kapljica turist.
 
______________________________
 
01.09.2011. Projekt „BIJELE RODE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI“
Bjelovarsko-bilogorska županija uključila se u projekt „Bijele Rode“ preko Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Prikupljenim podacima o rodinim gnijezdima na krovovima kuća i gospodarskim zgradama ima 67 gnijezda. Uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost započela je isplata naknada vlasnicima objekata na čijim se krovovima nalaze rodina gnijezda. Naknada po gnijezdu iznosi 700,00 kuna. Naknadu koja se isplaćuje za 2010. godinu u potpunosti je financirano iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
______________________________
 
06.09.2011. Grubišno Polje - Istraživanja flore i faune uz potok Injatica
Biolozi Državnog zavoda za zaštitu prirode Vida Posavec Vukelić, Luka Katušić i Igor Boršić su na livadama uz Injaticu u Grubišnom Polju provodili istraživanja vezana za floru i faunu. Ovo područje važno je kao stanište kritično ugrožene svojte močvarnog plavca Maculinea alcon (Den. & Sch.) Grubišnopoljske Bilogore. Za život i razmnožavanje ovog leptira važna je biljka plućna sirištara (Gentiana pneumonanthe) i mravi. Ovime je započela prva faza izrade studije za zaštitu vlažnih livada uz potok Injaticu u kategoriji posebni rezervat – stanišni.
 
______________________________
 
27.07.2011. Palančani - povratak mlade rode u gnijezdo
Dana 27.07.2011. godine zaprimili smo dojavu da je sa obiteljske kuće u Palančanima kbr 81 iz gnijezda ispala jedna mlada roda. Hitnom intervencijom Javne ustanove i Javne vatrogasne postrojbe grada Čazme roda je neozlijeđena vraćena u svoje gnijezdo. Ova akcija popraćena je zadovoljnim pogledima i komentarima okolnih susjeda.
 
______________________________
 
11.07.2011. Sovski Dol (Požeško-slavonska županija)
Sovsko jezero proglašeno je značajnim krajobrazom 1989. godine, a njegova površina iznosi 68,5 ha. Smješteno je sjeverno od Slavonskog Broda na nadmorskoj visini 430m, jugozapadno od sela Sovski Dol.
Površina jezera je oko 3.600 m².
11.07.2011. godine uz predstavnika Ministarstva turizma, saborsku zastupnicu, županijske i lokalne dužnosnike, na otvaranju poučne staze „Sovsko jezero“ sudjelovao je i predstavnik naše Ustanove.
Poučna staza duga je oko 1500 m te se uz nju nalazi 12 informacijskih ploča.
 
______________________________
 
02.06.2011. Proglašen Regionalni park "Moslavačka gora"
Uredbom Uredbom Vlade Republike Hrvatske 2. lipnja 2011. proglašen je Regionalni park „Moslavačka gora“, kao drugi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Proglašen je temeljem članka 21. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 70/05, 139/08 i 57/11), na prijedlog Ministarstva kulture, a na osnovu Stručne podloge za njegovo proglašenje koju je izradio Državni zavod za zaštitu prirode.
Regionalni park „Moslavačka gora“ obuhvaća prirodno i dijelom kultivirano područje Moslavačke gore jugozapadnog dijela Bjelovarsko-bilogorske (6911,38 ha ili 45,74 %) i sjeveroistočnog dijela Sisačko-moslavačke županije (8199,94 ha ili 54,26 %), ukupne površine 15111,32 ha.
Moslavačka gora je prepoznatljiva krajobrazna cjelina šireg područja Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije velike krajobrazne, geološke i biološke raznolikosti te bogate kulturno-povijesne i tradicijske baštine.
Regionalnim parkom upravljati će Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Bjelovarsko-bilogorske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, svaka na području svoje županije.
U Regionalnom parku dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje u skladu s posebnim propisima, a kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga.
Zaštita u kategoriji „regionalni park“ omogućit će očuvanje navedenih vrijednosti Moslavačke gore i neće ugroziti provođenje postojećih, kao ni budućih gospodarskih i drugih dopuštenih djelatnosti na navedenom području.
Javne ustanove koje će upravljati predmetnim područjem poticati će tradicionalno poljodjelstvo kao i tradicijske obrte, arhitekturu i običaje te obnovu i očuvanje kulturno-povijesne baštine, a Regionalni park promicati će kao turističku destinaciju kontinentalnog turizma. Uz ekonomski razvoj, zaštita predmetnog područja u kategoriji Regionalnog parka trebala bi doprinijeti općenito boljem stanju prirode i okoliša Moslavačke gore te poboljšati kakvoću života i zdravlja njezinih stanovnika.
 
______________________________
 
23.05.2011.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije i Komunalije d.o.o. Čazma dovršili su postavljanje turističkih putokaza u budućem Regionalnom parku Moslavačka gora. Postavljeno je osam prometnih znakova uz državnu cestu D26. Ovime je završen projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Bjelovarsko-bilogorske županije.
 
______________________________
 
20.-22.05.2011. Sajam lova, ribolova, ekologije i ruralnog turizma u Gudovcu
Javna ustanova predstavila se na Sajmu lova, ribolova, ekologije i ruralnog turizma 3. LOREKO koji je održan u Gudovcu od 20-22.05.2011. Uz razvoj turističke ponude kontinentalnog turizma nužno je povezan upravo lov i ribolov, ali i ekologija obzirom da je čist okoliš i proizvodnja zdrave hrane jedan od najsnažnijih aduta na europskom turističkom tržištu. Iako je ekologija vrlo širok pojam posebno je naglašena zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada.
 
______________________________
 
11.-12.05.2011. Godišnji seminar nadzorne službe zaštite prirode u Republici Hrvatskoj
U nacionalnom parku Brijuni 11.-12.05.2011. godine održan je godišnji seminar nadzorne službe zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. U toku ova dva dana nadzornici javnih ustanova upoznati su sa radom službe u 2010. godini. Tražili su se odgovori, te načini postupanja u slučajevima krivolova i krivoribolova. Imali smo i terensko upoznavanje sa radom nadzorne službe u Nacionalnom parku Brijuni.
 
______________________________
 
28.04.2011.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije i Komunalije Čazma započeli su postavljanje turističkih oznaka u budućem Regionalnom parku Moslavačka gora. Postavljena su četiri prometna znaka i dvije informativne table (kamenolom Samarica i Kamene kugle).
 
______________________________
 
27.04.2011.
U prostorijama Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu, Rooseveltov trg 6 Hrvatsko botaničko društvo održalo je predavanje Rijetke i „rijetke“ biljke hrvatske flore i predstavljanje „Priručnika za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU“.
Ovaj priručnik je za raspoznavanje staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU, i to za raspoznavanje kopnenih staništa uključenih u ekološku mrežu NATURA 2000. Nešumska staništa obradila je prof.dr.sc. Jasenka Topić, a šumska prof.dr.sc. Joso Vukelić. Priručnik je namijenjen širokom krugu korisnika. U ovom se priručniku od široko shvaćenoga staništa te su pojedini stanišni tipovi opisani u skladu s interpretacijskim priručnikom za stanišne tipove EU (Europska komisija 2007.). Uz svako stanište navode se podaci o stanju ugroženosti u Hrvatskoj te preporuke za održavanje staništa.
Prof.dr.sc. Jasenka Topić u svom izlaganju govorila je o ugroženim biljkama hrvatske flore te o postupcima koje trebamo provesti u koliko naiđemo na navedene biljke.
 
______________________________
 
14.03.2011.
Djelatnici Elektre Križ PJ Čazma započeli su sa montiranjem nosača za rodina gnijezda u selu Siščani i Zdenčec. U razgovoru sa direktorom PJ Čazma Krešom Mihekovec došli smo do saznanja da je napravljeno oko tridesetak nosača koje će njihovi djelatnici montirati na betonske električne stupove u Siščanima i Zdenčecu. Ovaj projekt potpomognut je sredstvima Ministarstva kulture. Osim postavljanja novih nosača u Siščanima su pregledali postojeće te ih po potrebi popravili. Započeta akcija provoditi će se cijeli tjedan, odnosno dok se ne postave svi nosači.
 
______________________________
 
08.03.2011.
U sklopu Akcije prebrojavanja kockavice u 2011. godini Državni zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije održali su stručnu radionicu 08.03.2011. godine u Osnovnoj školi Ivan Nepomuk Jemeršić u Grubišnom Polju. Predstavnici Državnog zavoda za zaštitu prirode Igor Boršić dipl. ing. biologije i Luka Katušić dipl. ing. biologije održali su stručnu radionicu gdje su učenike od 6 – 8 razreda upoznali sa biljkom kockavicom i načinom prikupljanja i obrade podataka. Ujedno predstavili su Priručnik za praćenje stanja i inventarizaciju flore i Priručnik za praćenje stanja i inventarizaciju faune. Nakon nastavnog dijela izveden je i praktični dio na prostoru ispred škole.
 
 
Poslije radionice u pratnji Dr. sc. Antuna Delića obišli smo lokalitete na području Grubišnopoljske Bilogore gdje se vrše istraživanja i praćenja rasprostranjenosti močvarnog plavca. Ukazao je na probleme oko očuvanja staništa na kojima je rasprostranjen ovaj leptir te da se moraju pokrenuti postupci zaštite ovih lokaliteta radi očuvanja staništa.
 
______________________________
 
04.03.2011.
Državni zavod za zaštitu prirode, u sklopu Nacionalnog programa praćenja stanja biološke raznolikosti organizira već niz godina Akciju prebrojavanja kockavice za osnovne i srednje škole. Akcija je započela 2005. godine, kada su se škole Krapinsko-zagorske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske županije, a kasnije i Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, uključile u sustav praćenja stanja biološke raznolikosti. U vijećnici grada Zaboka 04.03.2011. godine predstavljeni su dosadašnji rezultati Akcije prebrojavanja kockavice. S područja naše Županije u akciju su bile uključene Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića iz Grubišnog Polja i Osnovna škola Čazma iz Čazme. Nakon predstavljenih rezultata predstavnik Državnog zavoda za zaštitu prirode uručio je priznanja učenicima i profesorima učesnicima ove akcije. Organiziran je i stručni izlet u značajni krajobraz „Zelenjak“.
 
______________________________
 
30.01.2011. Obilježen Svjetski dan vlažnih staništa i 40. godišnjica Ramsarske konvencije
Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji s Ribnjacima Crna Mlaka i JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije organizirao je promatranje ptica u Crnoj Mlaki, posebnom ornitološkom rezervatu i ramsarskom području. Osim promatranja ptica, biolozi su posjetitelje vodili stazama dabra i vidre, a ujedno su ih informirali o važnosti šaranskih ribnjaka za očuvanje biološke raznolikosti. Tema ovogodišnjeg dana močvara je "ŠUME ZA VODE I VLAŽNA STANIŠTA". Obilježavanju je prisustvovalo oko 200-tinjak ljudi. Cijeli događaj popratilo je nekoliko radijskih i televizijskih postaja i tiskovina. Događaju je prisustvovala i JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
 
______________________________
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player