Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
Aktovnosti u 2016.g.:    
 
25.10.2016.
Monitoring ptica na ribnjacima Siščani i Blatnica
 
Među svim staništima u Hrvatskoj močvarna staništa su najugroženija. Od ukupnog broja ugroženih ptica čak 46 % ptica su močvarice. To je posljedica velike destrukcije ovih staništa tijekom 20. stoljeća, a taj se proces i dalje nastavlja. Sada su prirodna močvarna staništa u Hrvatskoj već toliko ugrožena da opstanak mnogih vrsta ptica močvarica ovisi o opstanku antropogenih močvarnih staništa, prije svega šaranskih ribnjaka. Stoga je važno da se proizvodnja nastavi i uskladi sa zahtjevima zaštite ugroženih vrsta.

Proteklih godina Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode provodilo je u Siščanima  i Blatnici praćenje stanja ornitofaune čime je zabilježena 101 vrsta ptica, od čega su 55 vrste Natura vrste. Monitoring ptica na ribnjacima nastavio se i ove godine, a obilaskom Darko Podravec iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode uočio je oko 50 - tak različitih vrsta ptica što je vrlo uspješno. Među najzastupljenijima bile su.: siva čaplja, velika bijela čaplja, veliki vranac, velika sjenica, vivak,  divlja patka, ali i nešto rjeđe vrste poput štekavca, bukoča i utve.
 
       
       
     
______________________________
 
23.10.2016.
Nagrađivani hrvatski fotografi u promatranju ptica na ribnjacima Blatnica
 
Info-edukativni punkt Blatnicu i Poučnu stazu "Lokvanjić" prošlog vikenda posjetili su poznati hrvatski fotografi,  između ostalih i najnagrađivaniji "wildlife" fotograf Petar Sabol.  Fotosafari i promatranje ptica organizirale su Turistička zajednica BBŽ i naša Javna ustanova što je rezultiralo oduševljenošću prirodnim ljepotama i velikim zadovoljstvom zbog puno snimljenih fotki.
 
       
______________________________
 
19.-21.10.2016.
Plitvice – Skup čuvara prirode
 
U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 19. do 21. listopada 2016. održan je 16. GODIŠNJI SEMINAR ČUVARA PRIRODE u Nacionalnom parku Plitvička jezera.
Seminar je bio zamišljen i podijeljen u dva dijela:  radni dio u obliku predavanja koja su se je održala u Kongresnoj dvorani hotela "Jezero" i terenskog obilaska Nacionalnog parka Plitvička jezera. Predavanja su bila edukativna i vrlo zanimljiva s primjerima iz prakse što je bilo vrlo korisno za sve sudionike. Posebni gost  seminara bio je Sean Willmore predsjednik Međunarodne federacije rendžera (IRF-a).
Ovom jedinstvenom skupu prisustvovalo je 120 čuvara prirode iz svih zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj, skupu je prisustvovao i naš glavni čuvar prirode Milan Obranović.
 
______________________________
 
01.10.2016.
Prezentacija turističke destinacije – Poučna staza "Lokvanjić"
 
Na Europskom trgu  u Zagrebu Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu Klastera Središnja Hrvatska organizirala je veliku turističku prezentaciju destinacije na 15 štandova. Jedan od sudionika bila je i naša Javna ustanova koja je promovirala Poučnu stazu "Lokvanjić" s edukativnim programima za djecu ali i ljubitelje prirode koji su zainteresirani za promatranje ptica.
 
______________________________
 
30.09.2016.
Posjet kolega zaštite prirode Sisačko-moslavačke županije
 
Kolege iz Sisačko-moslavačke županije odnosno Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije (Zaštita prirode SMŽ) s kojima zajedno i upravljamo Regionalnim parkom Moslavačka gora posjetili su našu Ustanovu i područje ekološke mreže Natura 2000, odnosno ribnjake Siščane i Blatnicu. Neizostavni dio posjeta bili su razgovori dosadašnjih i budućih planova iz zaštite prirode kao i obilazak  "Info-edukativnog punkta Blatnica"  s poučnom stazom "Lokvanjić".
 
______________________________
 
27.09.2016.
Obilazak lokaliteta zaštićene vrste, jelenak (Lucanus cervus)
 
Djelatnici Javne ustanove zajedno sa šumarom Mladenom Kolencom obišli su lokalitete unutar Regionalnog parka Moslavačka gora u potrazi za jelenkom. Vrsta je pronađena na 5 lokaliteta i to na području Andigole i Srednje rijeke.
Jelenak je Zakonom o zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj zaštićena vrsta, dok ga na europskoj razini štiti Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore Europske unije. S veličinom do 8 centimetara ovo je jedan od najvećih kukaca Europe, a specifičan je i prepoznatljiv zbog svojih čeljusti koje sliče jelenskom rogovlju zbog čega je dobio i naziv, jelenak. Najčešće nastanjuje hrastove šume bogate starim i raspadajućim deblima.

Zanimljivosti …

Jelenak je vrsta koja ima potpunu preobrazbu i za potpuni razvoj potrebno mu je 4 do 6 godina. U proljeće ženka polaže jajašca u stara ili raspadajuća debla, a izležene ličinke odmah se počinju hraniti raspadajućim korijenjem i panjevima. Većinu života provede u stadiju ličinke koja traje između 3 do 6 godina, dok kao odrasli pojavljuju se u proljeće i žive svega 2-3 mjeseca nakon čega ugibaju.
 
       
 
______________________________
 
22.09.2016.
Košnja livade uz potok Injaticu u Grubišnom Polju
 

Uz potok Injaticu nalaze se livade na kojima obitava biljka plućna sirištara (Gentiana pneumonanthe) i jedna specifična vrsta leptira, močvarni plavac (Maculinea alcon) čiji životni ciklus i opstanak ovisi samo o jednoj biljci kojom se hrani a to je plućna sirištara.

Neodgovarajuće gospodarenje, odnosno ne košenje livada dovelo je do lošeg stanja i zaraštanja livada, a time i smanjenja prisutnosti biljke plućne sirištare i močvarnog plavca. Zakupom ovih livada Javna ustanova postupila je u skladu sa smjernicama Državnog zavod za zaštitu prirode i pristupila pravovremenoj košnji nakon 15. rujna što će doprinijeti boljem stanju ovih livada i zaštite ove ugrožene vrste.

 
       
   
______________________________
 
19.09.2016.
Osnovna škola Veliko Trojstvo posjetila "Info-edukativni punkt Blatnica"
 
Učenici petih razreda OŠ Veliko Trojstvo zajedno sa svojim nastavnicima posjetili su naš info-edukativni punkt gdje su u skladu s izabranim programom slušali  stručno predavanje o zaštićenim prirodnim vrijednostima i zaštićenoj flori i fauni naše županije, a posebice je naglasak bio na močvarnim staništima koja su u Hrvatskoj najugroženija. Osim predavanja djeca su pogledala sakupljene uzorke biljaka i životinja na ribnjaku pod lupom u čemu su bili vrlo uspješni, a to su i dokazali popunjavanjem edukativnih listića.
Kiša nas nije spriječila pa smo obišli i dio poučne staze Lokvanjić, a poseban doživljaj djeci je bilo promatranje ptica močvarica dalekozorom i teleskopom iz promatračnica.

I na kraju . . . mi smo bili jako zadovoljni, djeca sretna, posjetite nas opet !
 
       
   
______________________________
 
06.08., 08.08., 10.08.2016.
Spašavanje ozlijeđenih roda
 
Dojavu iz sela Laminca dobili smo 06.08.2016.,  08.08.2016. dojavu iz sela Martinca ( kraj Velikog Trojstva ) i 10.08.2016. dobili smo dojavu iz Šandrovca . Sve rode su prevezene u zoološki vrt u Zagreb na pregled kog veterinara i zbrinjavanje u Centru za zbrinjavanje zaštićenih životinja Udruge za zaštitu divljih životinja AWAP.

Rode su se počele grupirati i spremati na put za jug. Želimo im sretan put.
 
______________________________
 
03.08.2016.
Monitoring biljke plućne sirištare
 
Leptir močvarni plavac je po nacionalnoj kategoriji ugroženosti u Hrvatskoj   kritično ugrožena vrsta, nalazi se u Crvenoj knjizi danjih leptira Hrvatske i Zakonom o zaštiti prirode ( NN 80/13 ) je strogo zaštićena vrsta. Prvi objavljeni nalaz vrste močvarnog leptira  je bio na lokalitetu Vrelo Koreničko  (NP Plitvička jezera) Šašić,2004 ,vrsta je po drugi puta u Hrvatskoj zabilježena na vlažnoj livadi lokaliteta Grubišnopoljske Bilogore ( Mihoci i suradnici, 2007.),  a sa sigurnošću utvrđen je još samo u Hrvatskom zagorju – Livade uz Bednju (Koren, ) i u blizini Novog Zvečeva podno Papuka (Katušić )

Leptiri močvarnog plavca lete u kasno ljeto (srpanj i kolovoz) i polažu jaja na ovipozicijsku bilju – PLUĆNU SIRIŠTARU (Gentiana pneumonanthe). Obzirom na važnost biljke za život ovog rijetkog leptira Javna ustanova je u suradnji sa profesorom Antunom Delićem napravila monitoring plućne sirištare kako bi utvrdila stanje rasprostranjenosti biljke na vlastitoj parceli livade uz potok Injaticu u  Grubišnom polju. Na dva kvadranta od 25 m² utvrdili smo 114 biljaka što je jako dobar rezultat pokrivenosti plohe sa biljkom hraniteljicom leptira močvarnog plavca.
 
______________________________
 
19.07.2016.
Male Sredice - spašavanje mlade rode
 
Dana 19.07.2016. godine u 11,22 sati dojavljeno je Javnoj ustanovi da se u Bjelovaru, Male Sredice 42 nalazi roda u dvorištu. Roda je pala iz gnijezda sa električnog stupa ispred kuće. Glavni čuvar prirode Javne ustanove preuzeo je ozlijeđenu rodu i prevezao ju u ambulantu Zoološkog vrta u Zagrebu. Pregledom u Zoološkom vrtu doktorica je utvrdila da nije ništa  slomljeno, te ju je veterinarska služba  preuzela su daljnju brigu.
 
______________________________
 
14.07.2016.
Blagorodovac - ozlijeđena roda
 
Dana 14.07.2016. godine u 14,30 sati dojavljeno da se Blagorodovcu, Stjepana Radića 56 u voćnjaku nalazi roda sa ozlijeđenom nogom. Glavni čuvar prirode preuzeo je ozlijeđenu rodu i u dogovoru sa Zoološkim vrtom prevezao ju je u Zagreb. Pregledom u Zoološkom vrtu doktorica je utvrdila da je slomljena noga te je veterinarska služba Zoo vrta preuzela daljnju brigu oko nje.
 
______________________________
 
08.07.2016.
Čazma - spašavanje mlade ptice
 
Dvije djevojčice su u centru Čazme spasile živahnu mladu ptičicu koja je ne naučivši još letjeti ispala iz gnijezda. Uz pomoć i veliki trud , jer se gnijezdo nalazilo na dosta nepristupačnom mjestu na tankoj grani platane , djelatnik Javne vatrogasne postrojbe Čazma g. Škopac i naš glavni čuvar prirode g. Obranović  su uspjeli ptičicu vratiti u roditeljski dom.
 
       
______________________________
 
06.07.2016.
Monitoring bijele rode Bjelovarsko-bilogorske županije
 
Javna ustanova je i ove godine provodila praćenje populacije strogo zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia L.). Obišli smo 362 adrese koje su tokom proteklih razdoblja sudionici monitoringa zabilježili u svojim obrascima sa zapažanjima. Utvrdili smo da na području naše županije 2016. godine postoje  272 gnijezda od toga na električnim stupovima 201 gnijezdo, gospodarskim objektima i krovovima kuća 68 i 3 gnijezda se nalaze na stablima u blizini gospodarskih objekata. Ove godine je zabilježen  pravi baby boom mladih roda, zabilježili smo 298 mladih roda koje su se izlegle  ove godine u našoj županiji.
 
       
______________________________
 
05.07.2016.
Kapela - spašavanje rode
 
Dana 05.07.2016. godine u 8,00 sati Javna ustanova je dobila dojavu da se u Kapeli nalazi roda sa slomljenim krilom. Javna ustanova je preuzela ozlijeđenu rodu i u dogovoru sa Zoološkim vrtom prevezli je u Zagreb. Pregledom u Zoološkom vrtu doktorica je utvrdila da nije ništa slomljeno već da je roda u lošem fizičkom stanju. Preuzeli su daljnju brigu oko nje.
 
 
______________________________
 
27.06.2016.
Radionica „Iskustva s pripremom i provedbom mjera za očuvanje prirode u programima ruralnog razvoja“
 
Javna ustanova je bila jedan od izlagača na radionici „Iskustva s pripremom i provedbom mjera za očuvanje prirode u programima ruralnog razvoja“ koju je organiziralo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu. Radionica se održavala u sklopu projekta „Podrška poljoprivredno-okolišnim mjerama“  koji je financiran zajmom Svjetske banke, a koji u ime Vlade RH koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i prirode  sa projektnim partnerima Ministarstvom Poljoprivrede, Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu. Projekt provodi nizozemsko-austrijsko-hrvatski konzorcij, predvođen AVALON Fundation iz Nizozemske, a cilj projekta je pružiti pomoć RH u osmišljavanju, uspostavljanju i nadzoru nad provođenjem, te promidžbi poljoprivredno-okolišnih mjera i plaćanja, a kojima se štiti biološka raznolikost na poljoprivrednim površinama.

Obzirom da je Javna ustanova postala prijavom za MJERU 10.1.5 Mjera zaštite leptira, jedno od devet oglednih gospodarstava u Republici Hrvatskoj pri provedbi  Poljoprivredno-okolišnih mjerama u mjeri 10 u sklopu radionice je imala izlaganje o iskustvima s pripremom i provedbom mjera za očuvanje prirode u programima ruralnog razvoja.
 
       
   
______________________________
 
24.06.2016.
Veliki Grđevac - srušeno gnijezdo bijele rode
 
Dana 24.06.2016. u 17,50 sati služba 112 dojavila je da se je u Velikom Grđevcu, Vladimira Nazora 43, srušilo gnijezdo rode sa nosačem sa električnog stupa i palo na krov kuće, a potom palo na zemlju. U padu stradale su dvije mlade rode, a jedna mlada roda je naizgled ostala ne ozlijeđena te ju je glavni čuvar prirode Javne ustanove odvezao u Zagrebački ZOO na veterinarski pregled i zbrinjavanje. Djelatnici Elektre su promijenili su polupane crjepove na krovu kuće, pregledali električne vodove i ustanovili da na njima nema štete. Na isto mjesto postaviti će novi stalak na koji će staviti dijelove srušenog gnijezda. Komunalni redar  Trošćan Dragutin  preuzeo je uginule rode.
 
______________________________
 
22.06.2016.
BIOM - trening prepoznavanja ptica
 
Udruga BIOM koja se bavi zaštitom prirode, njenom promidžbom i popularizacijom iz Zagreba u suradnji s norveškim sveučilištem Nord-Trøndelag organizira trening prepoznavanja čestih vrsta ptica u Hrvatskoj. Kroz 15 do 20 terenskih dana polaznici će moći naučiti prepoznavati ptice vizualno i auditivno, te steći potrebna znanja o metodama monitoringa čestih vrsta ptica. Po završetku treninga, polaznici će dobiti mogućnost polaganja službenog ispita za identifikaciju čestih vrsta ptica Hrvatske i dobivanja međunarodno priznate diplome.

Jedan od svojih terenskih dana  polaznici su proveli na Ribnjacima Siščani i Blatnica  u suradnji sa  Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko bilogorske županije.

Tokom svog trening programa u trajanju od oko šest sati zabilježili su 60 vrste ptica   na području Ribnjaka Siščani i Blatnica. Za vrijeme treninga  je ustanovljeno da vrsta ptica ŽLIČARKA, koja se nalazi u Crvenoj knjizi ptica Hrvatske u kategoriji ugroženih vrsta, za koju se do sada smatralo da je samo preletnica na ovom području ( u Crvenoj knjizi je zabilježeno da se gnijezdi samo na području Parka prirode Lonjsko polje, Jelas polje i  Ribnjacima Grudnjak i Našice ), a zbog prisustva mladih ptica može se tvrditi da se gnijezde i na Ribnjacima Siščani.

Popis vrsta zabilježenih tokom trening programa

 
       
   
______________________________
 
18.06.2016.
Potpisan sporazum o suradnji
 
Na dan Europskog sela roda , Štrokovo, u Čigoču 18.06.2016. potpisan je  Sporazum o suradnji pri provedbi mjera zaštite, praćenja populacije i prstenovanja strogo zaštićene vrste bijele rode ( Ciconia ciconia L. ) između Ministarstva zaštite okoliša i prirode, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i županijskih Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Naša Javna ustanova je jedan od potpisnika sporazuma.
 
       
   
______________________________
 
14.06.2016.
Daruvar - spašavanje mlade sove ušare
 
Inspektor zaštite prirode Zlatko Posavec proslijedio je obavijest od centra 112 da je u Daruvaru kod kolodvora ispala iz gnijezda mala sova ušara. Pronašla ju je gospođa Mirjana Oliver. U dogovoru sa gospođom Mirjanom sova je preuzeta u veterinarskoj ambulanti Karaula te je  nakon toga prevezena ZOO vrt u Zagrebu gdje je veterinarka utvrdila da se sova nalazi u dobrom zdravstvenom stanju i preuzela je daljnje zbrinjavanje.
 
______________________________
 
01.06.2016.
Pčelarice
 
Tokom redovnog terenskog rada Javne ustanove , a i suradnjom sa našim vjernim suradnikom g. Željkom Bajzom  iz Osnovne škole Veliko Trojstvo zabilježili smo  postojanje kolonije rijetke vrste ptica u našoj županiji, pčelarice (Merops apiaster). To su ptice selice koje se kolonijalno gnijezde u tunelima na vertikalnim iskopinama  tla , zadržavaju jake rodbinske veze pa se gnijezde blizu mjesta gdje su se i sami izlegli.
 
       
   
______________________________
 
31.05.2016.
Monitoring lastavica i piljaka u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
 
Nastavkom projekta praćenja stanja populacije lastavica i piljaka započetog 2015. godine u 2016. godini je Javna ustanova obišla 34 zadanih kvadranata ( od 51) i time smo objedinili sve kvadrante predviđene za monitoring u našoj županiji.

Monitoringom od četiri dana, obilaskom 34 kvadranata ( 1x1 km ), zabilježili smo 356 gnijezda lastavica i 15 gnijezda piljaka.
 
______________________________
 
18.05.2016.
Ogledno gospodarstvo - Mjera 10.1.5.
 
U cilju zaštite  leptira Močvarni plavac Phengaris ( = Maculinea ) alcon alcon (Denis & Schifferműller,1775) , koji je Zakonom o zaštiti prirode ( NN 80/13 ) strogo zaštićena vrsta i nalazi se u Crvenoj knjizi danjih leptira Hvratske kao kritično ugrožena vrsta,  Javna ustanova postala prijavom za MJERU 10.1.5 (Mjera zaštite leptira), jedno od devet oglednih gospodarstava u Republici Hrvatskoj pri provedbi  Poljoprivredno-okolišnih mjerama u mjeri 10  programa ruralnog razvoja.

Dobivanjem državnog zemljišta na korištenje Javna ustanova je proširila svoje površine na livadama uz potok Injaticu ( Grubišnopoljska bilogora ) koje se nalaze u ekološkoj mreži područja značajnog za očuvanje vrste i stanišnih tipova ( HR2001220 Livade uz potok Injaticu). Inače objavljeni nalaz ove vrste leptira po drugi puta u Hrvatskoj je zabilježen upravo na Livadama uz potok Injaticu dok su za zada objavljeni nalazi u Hrvatskoj samo na području NP Plitvička jezera, blizina Novog Zvečeva podno Papuka i u Hrvatskom zagorju-Livade uz Bednju.

Javna ustanova je za sada prva ustanova ovog tipa u Hrvatskoj koja direktno sudjeluje u Mjeri 10.1.5.
 
______________________________
 
17.05.2016.
Izložba fotografija - Cro Gea
 
Hrvatsko geološko društvo organiziralo je izložbu fotografija pod nazivom „Cro Gea“ sa temom motiva vezanim isključivo uz geološke motive iz Hrvatske, kako bi prikazali manje ili više poznate ljepote naše domovine.

Javna ustanova je prijavila svoju fotografiju kamenih kugla Moslavačke gore i ta je fotografija izabrana za Izložbu između četrdeset odabranih fotografija sa temom geološke baštine iz cijele Hrvatske.  

Svečano otvorenje Izložbe „Cro Gea“ bilo je 17.05.2016. u poslovnoj zgradi INA d.d. u Zagrebu, a izložba će se seliti tokom ove godine na Hrvatski geološki institut, Hrvatski prirodoslovni muzej, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Geološki odsjek PMF-a sve do prosinca kada će fotografije biti prodane na aukciji čiji će prihod biti doniran u humanitarne svrhe udruzi „Krijesnica“ za djecu sa poteškoćama u razvoju.
 
______________________________
 
09.05.2016.
Zahvala sudionicima OŠ Veliko Trojstvo u monitoringu kockavice
 
Osnovna škola Veliko Trojstvo je vjeran suradnik Javnoj ustanovi u monitoringu strogo zaštićene biljne vrste kockavice (Fritillaria meleagris) stoga smo ove godine posjetili marljive đake i službeno smo im se zahvalili.

Veselimo se daljnjoj suradnji !
 
       
______________________________
 
05.05.2016.
Posjet urednika njemačkog časopisa HALALI Info edukativnom punktu Blatnica
 
Urednik i snimatelji njemačkog časopisa Halali posjetili su Info edukativni punkt Blatnicu u sklopu posjeta Vraždinskoj, Sisačko moslavačkoj i Bjelovarsko bilogorskoj županiji. Na ribnjacima su napravili snimke i oduševili se gostoprimstvom i ljepotama prirode Bjelovarsko bilogorske županije.
 
______________________________
 
23.04.2016.
PROMATRANJE PTICA ("birdwatching")  NA RIBNJACIMA BLATNICA – prvi posjetitelji !!
 
Prvi posjetitelji  Info edukativnog punkta s isključivim ciljem promatranja ptica  su bračni par iz San Francisca Jay i Barbara Salzman, članovi su AudubonSociety (BirdLife u SAD-u), podružnica Marin County, California. Posjetitelji iz San Francisca uz stručno vodstvo Krešimira Mikulića, dipl.ing.ekologije direktora Udruge BIOM i Darka Podravca iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode obišli su edukativnu stazu „ Lokvanjić “ i oduševili su se ljepotama prirode.
 
______________________________
 
22.04.2016.
DAN PLANETE ZEMLJE
 
Javna ustanova je obilježila je Dan planete Zemlje sa Dječjim vrtićom Pčelica iz Čazme ( vrtić ima status eko vrtića ), predškolskom grupom "Žabice"  u svom novom „ Info edukativnom punktu Blatnica" .

Ovaj posjet započeo je ukrcavanjem u autobus malih eko čuvara sa tetama i vožnjom preko Siščana do ribnjaka Blatnica gdje se nalazi istoimeni edukativni punkt. Vožnjom kroz selo Siščane Javna ustanova ispričala je mališanima zanimljivosti o rodama - pticama selicama, zašto su nam važne, što ih ugrožava i kako im mi možemo pomoći. Siščani su mjesto s najviše roda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a u to su  se mogla uvjeriti i djeca DV Pčelica jer su se rode ove godine rano vratile. U protekloj 2015. godini ovo mjesto brojilo je 30 gnijezda od čega čak 25 na krovovima objekata.

Dolaskom u Staro Štefanje gdje se nalaze ribnjaci Blatnica djeca su obišla Info edukativni punkt gdje je održana prigodna prezentacija prilagođena temi i uzrastu djece s naglaskom na ptice koje ovdje obitavaju. Nakon toga pogledali su sakupljene uzorke vode, algi, kukaca i ribica na ribnjacima pod mikroskopom što im je bilo zanimljivo. Obilazak se nastavio šetnjom po poučnoj stazi "Lokvanjić" i promatranjem ptica kroz teleskop i dalekozore iz promatračnice.   

Za kraj naši prvi posjetitelji poklonili su Javnoj ustanovi plakat koji su sami izradili koji smo s ponosom odmah objesili.
 
       
______________________________
 
22.04.2016.
Sudionike Znanstvenog skupa o Đuri Šurminu oduševio posjet Info edukativnom punktu Blatnica!
 
U Zagrebu, Varaždinu i Čazmi 21. i 22. travnja 2016. u organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održan je dvodnevni znanstveni skup o Đuri Šurminu.
Posljednjeg dana skupa 22. travnja sudionici znanstvenog skupa posjetili su  rodno mjesto Đure Šurmine, selo Siščane. Vožnjom kroz Siščane imali su i stručno vodstvo  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Bjelovarsko-bilogorske županije koja je sudionike upoznala s prirodnim ljepotama i vrijednostima ovog kraja te ukazala na jednu specifičnu vrstu, a to je bijela roda koja je čest stanovnik ovog sela i mještanima osobito draga.
Sudionici skupa posjetili su i „Info edukativni punkt Blatnica“ gdje im je Javna ustanova nastavila prezentaciju o zaštićenim prirodnim vrijednostima Bjelovarsko bilogorske županije i uz prezentaciju ornitofaune ribnjaka Blatnica koja je uvrštena u ekološku mrežu Natura 2000 povela u obilazak po poučnoj stazi Lokvanjić razgledavajući edukativne table s faunom i florom specifinim za ribnjake i močvarna staništa.

Predsjednika skupa dr.sc.Tihomila Maštrovića iz Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazalište i glazbu, dr.sc.Stjepana Matkovića iz Hrvatskog instituta za povijest iz Zgreba, Dr.sc Josipa Dragičević , Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazalište i glazbu HAZU- izvršna tajnica skupa,  dr.sc.Mislava Gabelicu iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, dr.sc.Persidu Lazarević di Giacomo iz Università degli Studi „ G. d`Annunzio“ Chieti-Pescara/Italija, Dr.sc. Miljenko Buljac, izv.prof, Fakultet društvenih znanosti dr.sc.Milenka Brkića Bijakovići - Međugorje Sveučilišta Hercegovina u Mostaru/BIH, Dr.sc. Robert Bacalja, izv.prof. sa Sveučilišta u Zadru, Dr,Hrvojka Mihanović Salopek i Dr.sc Andrea Sapunar Knežević iz Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazalište i glazbu …      oduševila prezentacija Javne ustanove, zaštićene vrijednosti i ljepote Bjelovarsko bilogorskog kraja koje su mnogima od njih bile nepoznate.

Đuro Šurmina
, bio je  hrvatski književni povjesničar i političar. Rođen u mjestu Sišćani kraj Čazme 4. rujna 1867. a umro u Zagrebu 22. ožujka 1937. Od 1920. bio je profesor hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoje aktivno političko djelovanje potvrdio je mjestom zastupnika u Hrvatskom saboru, a godine 1920. izabran je u Ustavotvornu skupštinu Kraljevine SHS, te je bio ministar za socijalnu politiku, a poslije i ministar trgovine i industrije. Šurminov znanstveni opus, uz ostalo, obuhvaća i važna djela s područja povijesti književnosti, povijesti i filologije: Povjest književnosti hrvatske i srpske (1898.), Iz zajedničke književne prošlosti Bosne i Slavonije (1901.), Hrvatski preporod (I–II, 1903–04.), a priredio je i zbirku srednjovjekovnih, pretežno glagoljskih spomenika (Hrvatski spomenici, 1898.).
 
 
       
     
______________________________
 
18.03.2016.
Info edukativni punkt Blatnica – kraj poučne staze cvate kockavica !!
 
Obilaskom naše poučne staze Lokvanjić ,  koja je doslovno „ procvala“, navikli  smo da svaki put nađemo nešto novo ali sada smo se ugodno iznenadili kada smo shvatili  da uz stazu cvate posebna, zaštićena i vrlo rijetka vrsta biljke :  kockavica (Fritillaria meleagris) .

Kockavica je zeljasta trajnica,  u Hrvatskoj se još naziva i močvarni tulipan, koja sa svojom ljepotom predstavlja ukras proljetnih livada i upisana je u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske, Zakonom o zaštiti prirode proglašena strogo zaštićenom vrstom i nalazi se na popisu svojti Bernske konvencije. Ugrožena je zbog nestanka staništa djelovanjem čovjeka promjenom vodnog režima, širenjem urbanih područja, intenzivnim iskorištavanjem travnjaka te ubiranjem biljaka u proljeće zbog ukrasnih cvjetova.
 
 
Iako smo se oduševili kockavicom ni ostale  vrste koje se nalaze uz stazu  nisu nas ostavile ravnodušnim, a posebno gljiva iz roda Sarcoscypha koja se također nalazi u Crvenoj knjizi ugroženih vrsta.
 
       
______________________________
 
24.03.-10.04.2016.
Praćenje stanja rasprostranjenosti kockavice   za 2016. godinu  završeno!
 
Ove godine u praćenju stanja rasprostranjenosti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko bilogorske županije skupila vrijedne podatke u suradnji sa Osnovnom školom Čazma i Osnovnom školom Trnovitica o  rasprostranjenosti na području Velikog Grđevca, Donjem Mikloušu. Gornjim Lipovčanima, Čazmi i  Komuševcu. Vrijednom suradnjom sa dr.sc. Antunom Delićem umirovljenim profesorom biologije u srednjoj školi Grubišno polje i profesorom kolegija Prirodoslovlje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ,skupljeni su podaci o rasprostranjenosti na području Grubišnog Polja koje je za sada po našem saznanju mjesto sa najvećom rasprostranjenošću ove vrste
 
     
______________________________
 
18.03.2016.
Stižu i ostale rode
 
Iako za gotovo mjesec dana kasnije nego što je stigla prva roda 2016. godine u Siščane  polako se vračaju i ostale rode sa juga. Fotografirali smo ih u Starom Štefanju i u Štefanju.  

Projekt „ Zaštita i očuvanje bijele rode ( Ciconia ciconia )“  će se provoditi i u 2016. godini, sam projekt prati suradnju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko bilogorske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 2009. godine, a od iznimnog je značaja za život i opstanak ove strogo zaštićene vrste koji je neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude te njihovu važnost za zaštitu okoliša , odnosno zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti.

Prema tom projektu vlasnicima stambenih objekata na kojima se nalaze gnijezda bijele rode isplaćuje se godišnja naknada u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu, s tim da u tom iznosu sudjeluje sa pedeset posto iznosa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dok drugih pedeset posto osigurava Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko bilogorske županije putem Proračuna Bjelovarsko bilogorske županije.

Proljeće je službeno stiglo !

 
______________________________
 
05.03.2016.
Posjet Info edukativnom punktu Blatnica – Planinarsko društvo „Garjevica“
 
Čazmansko planinarsko društvo „Garjevica“ u sklopu svog tradicionalnog izleta iznenađenja za svoje ženske članice povodom Dana žena posjetilo je Info edukativni punkt Blatnica. U sklopu posjeta Javna ustanova im je održala edukativno predavanje o zaštićenim područjima Bjelovarsko bilogorske županije sa posebnim osvrtom na Natura 2000 područje Ribnjaci Sišćani i Blatnica.
 
______________________________
 
27.02.2016.
Dabar na rijeci Česmi
 
Vrste koje zbog svoje ugroženosti zahtijevaju zaštitu upisane su u Crvene knjige Republike Hrvatske prema kojoj se kategoriziraju vrste prema kriterijima Svjetske udruge za zaštitu prirode ( The Word Conservation Union, IUCN ).

Jedna od takvih vrsta je Europski dabar ( Castor fiber ) koji je u Crvenoj knjizi Republike Hrvatske iz 2006 godine  prema  stupnju ugroženosti kategoriziran u skupinu regionalno izumrlih vrsta . Uzrok nestanka dabra u Hrvatskoj u XIX stoljeću bio je prekomjeran lov.

Dabar je u prošlosti nastanjivao područje cijele Europe i Aziju do Kine. Do kraja XIX stoljeća opstao je kao autohtona vrsta samo na nekoliko udaljenih i odvojenih lokalitete na području Europe i u Rusiji. U Hrvatskoj je autohtoni dabar živio u međuriječju Panonske nizine do pred kraj XIX stoljeća (Taube 1777, Mojsisovics 1897). Nakon unošenja dabrova iz Njemačke, od travnja 1996. do ožujka 1998. kada je ispušteno na tri odvojena lokaliteta ( Žutica, Legrad, Česma )  ukupno 85 jedinki, u Hrvatskoj živi u Muri, Plitvici, Bednji i uz Dravu do Virovitice, te u kupi kao i u pritocima Save , Odri, Lonji, Česmi i Ilovi. Dabar se hrani grančicama i  korom mekanih listača, vrbama, topolama i johama, ali može počiniti štete i u kukuruzištu.“ ( citat Crvena knjiga sisavaca Hrvatske, 2006.g ).

Do danas se populacija dabra toliko proširila da su svake godine sve češće prijave poljoprivrednika zbog šteta koje prouzroči dabar zbog potapanja poljoprivrednih površina izgradnjom „ dabrovih brana “ ali i sve većim ulaskom dabrova u voćnjake i kukuruzišta. Inače u prirodnim            ( prašumskim ) područjima takve aktivnosti dabrova pogodovale su održavanju biološke raznolikosti.
Tako je od regionalno izumrle vrste dabar postao regionalan problem pa čekamo da Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode smisli rješenje o suživotu ljudi i ove sve pitomije krznene životinjice.
 
       
______________________________
 
27.02.2016.
Stigla prva roda u 2016. godini  !
 
Selo Siščani, naše najbogatije selo u Bjelovarsko bilogorskoj županiji sa gnijezdima ove strogo zaštićene vrste – bijela roda    (Ciconia ciconia ) , prošli tjedan je dočekalo svoju prvu povratnicu sa juga. Prema izjavama mještana dotična dama dolazi svake godine prva i to već oko 20. veljače. Mi smo ju uspjeli fotografirati 27.02.2016. u gnijezdu, do tada je bila teško „uhvativa“.
Prema  našim podacima na području Bjelovarsko bilogorske županije 2015. godine je zabilježeno 30 gnijezda samo u tom selu ( 25 na stambenim objektima i 5 na električnim stupovima), s tim da se od 65 gnijezda na stambenim objektima cijele Bjelovarsko bilogorske županije u Siščanima se nalazi 25 gnijezda na stambenim objektima.

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode je objavilo podatke za 2014.g. gdje su Siščani na prvom mjestu po broju gnijezda u Hrvatskoj ( tada je bilo zabilježeno u selu roda Čigoč 34 gnijezda, a u Siščanima 36 ).
 
______________________________
 
08.02.2016.
Info-edukativni punkt Blatnica - posjet župana Damira Bajsa sa suradnicima
 

Bjelovarsko-bilogorski župan, Damir Bajs sa suradnicima u društvu direktorice Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, Jasne File Vaniček i predstavnika Županijskog stručnog vijeća ravnatelja Osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, 8. veljače, posjetili su Info-edukativni punkt "Blatnica" u sklopu županijske Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Bjelovarsko-bilogorske županije.

Tom prigodom Javna ustanova na čelu s ravnateljicom Spomenkom Mlinarić i vlasnicima ribnjaka Siščani i Blatnica, Slavkom i Juricom Bošnjak dočekali su drage nam goste, koji su razgledali prostorije upravne zgrade za predavanje i mikroskopiranje te promidžbene materijale. Ravnateljica je održala stručno predavanje uz power point prezentaciju i upoznala sve prisutne sa tijekom samog projekta, izvršenim radovima i krajnjim rezultatom, a to je adaptirana upravna zgrada, izgrađena nadstrešnica i poučna staza "Lokvanjić" s 10 edukativnih tabli i 4 promatračnice za ptice.

Prisutni su zatim i obišli dio spomenute infrastrukture ovog Info-edukativnog punkta "Blatnica".

Želja nam je da ovo mjesto u budućnosti bude idealno mjesto za školu u prirodi i promatranje ptica.

 
       
______________________________
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player