Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
Aktivnosti u 2018.g.:    
 
29.11.2018.
Predavanje u sklopu projekta „EcoActive“ u Daruvaru
 
Udruga „Impress“ iz Daruvara organizirala je provedbu projekta „EcoActive“ Erasmus Plus. Tijekom provedbe u razdoblju od 24.11.2018. do 02.12.2018. u Daruvaru je bilo 25 mladih iz više zemalja (Gruzija, Portugal, Srbija, Španjolska i Hrvatska) gdje su se provodile radionice vezano za ekologiju i održivost.

U sklopu navedenog projekta JU Priroda BBŽ Ispostava u Daruvaru izvršila je prezentaciju rada ustanove sa posebnim naglaskom na Natura 2000 područja i monitoring vrsta. Svih 30 sudionika nakon prezentacije obišlo je stalni postav izložbe fotografija: „ Biološka raznolikost u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji „ koja je postavljana Povodom međunarodnog Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj 22. svibnja 2018. godine u Gradu Daruvaru u Maloj Galeriji na adresi Trg dr. Franje Tuđmana br.7 ( prvi kat ).

   
______________________________
 
14.11. - 05.12.2018.
Monitoring vidre u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
 
Javna ustanova je i ove godine provodila monitoring vidre (Lutra lutra) na području Bjelovarsko-bilogorske županije prema Nacionalnom programu za praćenje stanja očuvanosti vrsta u Hrvatskoj (Mišel Jelić ) , program monitoringa za kontinentalnu biogeografsku regiju, standardna metoda ( O'Connor et.al.1977, Jefferies 1980) prema prijedlogu Specijalističke grupe za vidru IUCN/SSC.

Prema posljednjim terenskim istraživanjima iz 2009. godine na području Bjelovarsko - bilogorske županije zabilježene su lokacije koje su uvrštene u Nacionalni program i od tih lokacija Javna ustanova je ove godine obišla dvadeset i tri lokacije.

Vidra ( Lutra Lutra L ) je u Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta ( Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama „Narodne novine“ br. 144/13, 73/16 ), a najveće prijetnje za opstanak ove vrste su promjene vodenog staništa zbog antropogenih zahvata, onečišćenja i ljudskih djelatnosti. Najveće antropogene promjene staništa su kanaliziranje rijeka, uklanjanje vegetacije na obalama, izgradnja brana, isušivanje močvara, dok glavnu prijetnju vidrama u zapadnoj i srednjoj Europi predstavlja onečišćenje vodotoka.

       
   
______________________________
 
13.11.2018.
Predavanje o zaštićenim dijelovima prirode u Osnovnoj školi Čazma
 
Odazivom na poziv nastavnice prirode i biologije iz OŠ Čazma gđe. Ivane Moguš, Javna ustanova održala je predavanje za učenike šestih razreda Osnovne škole Čazma u sklopu nastavnog programa s temom Zaštićeni dijelovi prirode s posebnim naglaskom na zaštićena područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Učenici su aktivno sudjelovali u prezentaciji, a mi im se zahvaljujemo i pozivamo ih da s učiteljicama posjete naš Info-edukativni punkt Blatnica , te više saznaju o ekološkoj mreži naše županije.

Ponosni smo na suradnju sa nastavnicima u edukaciji učenika naše županije o važnosti zaštite prirode i njenim ljepotama. Ovim putem pozivamo sve nastavnike i profesore naših škola da učenjem o važnosti očuvanja prirode odgojimo našu djecu u ljude koji će suživotom sa prirodom sačuvati prirodu i ponositi se našim prirodnim vrijednostima.

 
______________________________
 
05.11.2018.
Isplata naknada za rodina gnijezda
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Bjelovarsko-bilogorska županija financiraju i ove godine provedbu projekta "Zaštita i očuvanje bijele rode " na području naše županije. Vlasnicima i korisnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda isplaćena je naknada u iznosu od 700 kn po gnijezdu. Ovaj projekt se održava osmu godinu za redom. Naknada je ove godine isplaćena za 32 gnijezda na obiteljskim kućama, gospodarskim objektima i zgradama u ukupnom iznosu od 22.400,00 kuna.

______________________________
 
12.10.2018.
Završen monitoring ornirofaune na ribnjacima Siščani i Blatnica
 
U periodu od 2010. do 2018. godine g. Darko Podravec je provodilo monitoring ornitofaune na ribnjacima Siščani i Blatnica čime je zabilježeno 140 vrsta ptica, od čega su 55 Natura vrste. Ovo područje pripada ekološkoj mreži Natura 2000; HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica i HR1000009 Ribnjaci uz česmu. Monitoring ptica na ribnjacima je i ove godine provodio g. Darko Podravec iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode u šest obilazaka (u periodu od 8.4. – 12. 10.2018.) i zabilježio je za 2018 godinu ukupno 92 vrsta ptica.

Izvještaj - Monitoring ornitofaune Siščani i Baltnica 2018

       
______________________________
 
04.10.2018.
Internacionalna radionica za birdwatching trenere
 
Udruga BIOM u suradnji s norveškim sveučilištem Nord-Trøndelag organizira trening prepoznavanja čestih vrsta ptica u Hrvatskoj. Tijekom 15 do 20 terenskih dana polaznici uče prepoznavati ptice vizualno i auditivno, te stječu znanja o metodama monitoringa čestih vrsta ptica. Po završetku treninga polaznici polažu službeni ispit i dobivaju međunarodno priznatu diplomu. Od 2016. trening se odvija i na ribnjacima Siščani i Blatnica. Ove godine u sklopu internacionalne radionice prvi put su na ribnjak Blatnica došli europski treneri za prepoznavanje ptica ( birdwatching treneri ). Oni su u suradnji s članovima BIOM-a i djelatnicima naše Javne ustanove obišli poučnu stazu "Lokvanjić" ribnjaka Blatnica koji pripada ekološkoj mreži - HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica.
 
 
______________________________
 
28.09.2018.
Posjet kolega iz Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode
 
U petak 28.09.2018. održan je radni sastanak u našoj Ustanovi sa kolegama iz Javne ustanove Međimurska priroda uz obilazak Info edukativnog punkta Blatnica , te je održana prezentacija zaštićenih dijelova prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu. Uz razmjenu iskustava o zaštiti prirode u našim županijama , dogovorili smo i suradnju u promociji kontinentalnog turizma promatranja ptica sa naglaskom na promicanje i podizanje razine svijesti o važnosti močvarnih staništa i očuvanju ptica močvarica.
 
 
______________________________
 
21.09.2018.
Posjet Osnovne škole Velika Pisanica
 
Učenici od prvog do četvrtog razreda OŠ Velika Pisanica zajedno sa svojim nastavnicima posjetili su naš Info edukativni punkt Blatnica, gdje su u skladu s izabranim programom slušali stručno predavanje s naglaskom na ptice koje obitavaju na ovim močvarnim staništima i koja su u Hrvatskoj najugroženija. Osim predavanja djeca su pogledala sakupljene uzorke biljaka i životinja na ribnjaku pod lupom u čemu su bili vrlo uspješni. Obilazak se nastavio šetnjom po poučnoj stazi "Lokvanjić" i promatranjem ptica kroz teleskop i dalekozore iz promatračnice.

Zahvaljujemo na posjeti !!!!!!
 
   
______________________________
 
18.09.2018.
Košnja livada uz potok Injaticu
 
Livade uz potok Injaticu HR2001220 pripadaju ekološkoj mreži Natura 2000 na kojima obitava kritično ugrožena vrsta leptira, močvarni plavac (Maculinea alcon) čiji životni ciklus te ujedno i opstanak ovisi o biljci plućnoj sirištari (Gentiana pneumonanthe L.).

U skladu s Gospodarskim planom i smjernicama za održavanje staništa u povoljnom stanju za ove dvije vrste izvršena je košnja livada nakon 15. rujna što će pridonijeti boljem stanju ovih livada i zaštiti navedenih vrsta. Košnja je financirana iz mjere 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.
 
 
______________________________
 
15.09.2018.
Zelena čistka u Čazmi
 
U organizaciji Grada Čazme održana je akcija čišćenja okoliša "zelena čistka" u kojoj je sudjelovala i naša Javna ustanova Priroda BBŽ. U čistki su sudjelovali i članovi HPD "Garjevica" Čazma, ŠRD "Štuka", Komunalija Čazma, lovačkih udruga, udruge "Eko Čazma" te Osnovne i Srednje škole Čazma. Akcija je obuhvatila područje u Vučanima, nasip rijeke Česme, dječje igralište i okoliš škola čime je prikupljena tona i pol otpada koja je potom zbrinuta na odlagalište Grada Čazme.

       
   
______________________________
 
21.08.2018.
Monitoring plućne sirištare (Gentiana pneumonanthe L.)
 
Na području livada uz potok Injaticu kod Grubišnog Polja koje ujedno i pripadaju ekološkoj mreži Natura 2000 (HR2001220 Livade uz potok Injaticu) Javna ustanova Priroda BBŽ i ove godine provela monitoring biljke plućne sirištare (Gentiana pneumonanthe L.) koja je hraniteljica kritično ugroženog leptira, močvarnog plavca (Maculinea alcon).

Monitoring je obuhvatio terensko istraživanje brojnosti biljaka plućne sirištare, fotodokumentaciju svojti i staništa kao i utvrđivanje raznolikosti faune leptira.

Ova vrsta je uistinu rijetka i specifična zbog čega je Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama (NN.br. 144/13, 73/16) i Prilogom I proglašena strogo zaštićenom u kategoriji EN ili ugroženom vrstom. Također nalazi se u Crvenoj knjizi vaskularne flore RH u kategoriji ugroženih vrsta i na popisu Bernske konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i staništa.

Plućna sirištara raste na travnjacima koji se povremeno poplavljuju, a upravo poplave i podzemne vode imaju važnu ulogu u opstanku ove vrste kao i odgovarajuća košnja livada. Ova biljka je trajnica, visine 5-40 cm, nježne stabljike koja nosi 1-6 bočnih cvjetova na kratkoj peteljci ili gotovo sjedeći prekrasne plavo ljubičaste boje.

       
   
______________________________
 
29.05. - 29.06.2018.
Monitoring bijele rode ( Ciconia ciconia L. ) u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 2018. godine
 
Naša najveća i najpoznatija ptica selica. Strogo zaštićena vrsta Zakonom o zaštiti prirode ( NN 80/13 i 15/18 ) odnosno Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama RH ( NN 144/13, 73/16 ), nalazi se na Crvenom popisu ptica RH prema međunarodnim kriterijima ugroženosti ( Međunarodna unija za očuvanje prirode-IUCN ), zaštićena Konvencijom o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) i zaštićena Direktivom o ekološkoj mreži kao značajna Natura 2000 vrsta koja je cilj očuvanja na svim područjima ekološke mreže koja su značajna za očuvanje ptica na području naše županije ( HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje, HR1000009 Ribnjaci uz Česmu i HR 1000010 Poilovlje s ribnjacima ).

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije je i ove godine provodila praćenje stanja populacije ove strogo zaštićene vrste - bijele rode (Ciconia ciconia L.). Gnijezda su i ove godine evidentirana i fotografirana !!!

Utvrdili smo da na području naše županije 2018. godine postoje 234 gnijezda gdje smo na 173 gnijezda uočili mlade rode izlegle ove godine. Opažanje broja mladih je izvršeno sa tla tako da je to procijenjeni broj koji može varirati, a procjena broja mladih za 2018. godinu za Bjelovarsko bilogorsku županiju je : 441 komada ( 2017. godina je bila vrlo plodna godina gdje smo imali procjenu od 472 što je za sada rekord od kada se vrši monitoring u našoj županiji ).

U zadnje dvije godine uočavamo povećanje broja mladih , pa iako ove godine nemamo mnogo rekordera sa pet mladih u gnijezdu ( evidentirali smo samo jedno gnijezdo ) ipak imamo dosta gnijezda sa četiri mlade rode i to 28 gnijezda. Sela sa najvećim brojem gnijezda u našoj županiji i dalje su Siščani i Ivanovo selo.

Uočili smo da se uzrast mladih roda u ovoj godini dosta razlikuje po gnijezdima, gdje na nekim gnijezdima mladi već lete ili uče letjeti dok su na nekim gnijezdima još mali ptići, što je razlog naglog zahlađenju u proljeće kada su se rode počele vračati pa su neke već sjedile na jajima kada su ostale tek dolazile.

Ipak iako u zadnjih dvije do tri godine uočavamo povećanje broja mladih po gnijezdima stručnjaci upozoravaju da se svake godine vraća sve manje bijelih roda što je najveći razlog leta preko ratnih područja.

Borba za očuvanje ove strogo zaštićene vrste se nastavlja.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije putem proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije i ove će godine isplaćivati naknade vlasnicima objekata na čijim krovovima se nalaze gnijezda bijele rode u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Iznos je financiran u odnosu 50% Fond i 50% BBŽ.

Javna ustanova jedna je od potpisnica Sporazuma o suradnji pri provedbi mjera zaštite, praćenja populacije i prstenovanje zaštićene vrste bijele rode ( Ciconia ciconia L. ) koji je 2016. godine potpisan u Čigoču između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i četrnaest Javnih ustanova za zaštitu prirode koje na svojim područjima imaju gnijezda bijele rode, kojem je cilj povezivanje dionika u zaštiti ove strogo zaštićene vrste.

Na kraju još samo napominjemo :

Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) vrste se štite u kategoriji strogo zaštićenih divljih vrsta. Strogo zaštićenim vrstama proglašavaju se zavičajne divlje vrste koje su u opasnosti od izumiranja, usko rasprostranjeni endemi ili one divlje vrste koje na taj način moraju biti zaštićene prema propisima Europske unije ili na temelju međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka. Proglašava ih Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode, a na prijedlog Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Strogo zaštićene biljke, gljive, lišajevi i alge iz prirode, u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti zabranjeno je brati, rezati, iskopavati, sakupljati ili uništavati. Isto tako, strogo zaštićene životinje zabranjeno je:

- namjerno hvatati ili ubijati,
- namjerno uznemiravati, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije,
- namjerno uništiti ili uzimati jaja,
- namjerno uništiti, oštetiti ili uklanjati njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla,
- oštetiti ili uništiti područja njihova razmnožavanja ili odmaranja.


       
       
______________________________
 
21.06.2018.
Spašavanje mlade vjetruše u Velikom Grđevcu
 
Vjetruša je ptica iz reda sokolovki ( Falconiformes ) i jedna od najčešćih malih grabljivica u Europi. Dojavom našem glavnom čuvaru prirode iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu kojima se obratila djelatnica benzinske iz Velikog Grđevca koja je pronašla mladu vjetrušu na tlu, glavni čuvar prirode je preuzeo mladu pticu i prevezao u ZOO vrt na pregled veterinaru, gdje je zbrinuta i preuzeta na daljnju njegu u Centar za zaštićene životinje.

   
______________________________
 
13.06.2018.
Spašavanje mlade rode u Starom Štefanju
 
Slijedom dojave mještana Starog Štefanja o mladoj rodi koja je ispala iz gnijezda, glavni čuvar prirode ju je preuzeo i odveo na pregled veterineru. Nakon pregleda, veterinar u ZOO vrtu Zagreb utvrdio je da nije zadobila veće ozljede, te je zbrinuta i preuzeta na daljnju njegu u Centar za zaštićene životinje.

     
______________________________
 
05. - 07.06.2018.
Monitoring lastavica i piljaka u Bjelovarsko bilogorskoj županiji
 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije je i ove godine provela  monitoring  lastavica i piljaka sa područja Bjelovarsko bilogorske županije prema „Programu monitoringa lastavica i piljaka u Hrvatskoj“ ( Vlatka Dumbović Mazal, DZZP  i Vedran Lucić, Udruga Biom ). Glavni cilj programa monitoringa je pratiti promjene u veličini populacije i području  rasprostranjenosti lastavica i piljaka , a prikupljeni podaci koriste se za ocjenu stanja očuvanosti vrste.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode ( NN 80/13 i 15/18 ) i Pravilniku o strogoj zaštiti vrsta ( NN 144/13) lastavice i piljci su strogo zaštićene vrste u Republici Hrvatskoj.
Ekstremne vremenske prilike ( nagla zahlađenja i oborine, dugotrajne kiše tijekom gniježđenja ) i korištenje kemijskih sredstava u poljoprivredi smanjuje broj kukaca kojima se hrane što uzrokuje ugibanje mladih kod lastavica i piljaka Lastavice se najčešće gnijezde u raznim pratećim objektima, prvenstveno u onima  u kojima obitava soka , stoka osigurava toplinu lastavicama tijekom gniježđenja, a posredno i velik broj kukaca kojima se hrane te nestanak stoke (posebno goveda ) iz staja smanjuje i broj lastavica. Mjere očuvanja još nisu planirane ali očuvanje tradicionalne, ekstenzivne poljoprivrede ključno je za zaštitu lastavica u RH.

Praćenje stanja populacije lastavica i piljaka Javna ustanova je započela 2015. godine. Svake godine obilaskom 17 kvadranata ( 1x1 km ) određenih prema Programu monitoringa za Bjelovarsko bilogorsku županiju ( od ukupno 51 kvadranata za BBŽ ) od kojih 17 ponavljamo svake tri godine  , zabilježili smo 337 cjelovitih gnijezda lastavica i 17 cjelovitih gnijezda piljaka.

Tabela monitoringa lastavica i piljaka u BBŽ za 2018.g.

______________________________
 
28.05.2018.
Pčelarice u BBŽ
 
Naš vjerni suradnik g. Željko Bajza skrenuo nam je i ove godine pažnju na koloniju pčelarica kraj Velikog Trojstva.

Pčelarica ( Merops apiaster L. ) je ptica selica koja se gnijezdi diljem Europe i Azije, a zimu provodi u južnoj Africi. Hrani se kornjašima, osama, pčelama i sličnim krupnijim kukcima. Zahvaljujući dugačkim, vitkim krilima i dugom repu vješt je letač te može izvoditi akrobacije u zraku što joj omogućava uspješno hvatanja insekata. Pčelarica je egzotično obojena ptica srednje veličine ( duga 27-29 cm, raspona krila 44-49 cm ).

U Hrvatskoj je redovita  gnjezdarica od travnja do rujna. Najčešće se gnijezdi u kolonijama i sama gradi rupe-tunele duboke preko jedan do dva metra koje se nalaze na pješčanim ili šljunčanim padinama. Tunel kopaju oba spola zajednički i mogu započeti  kopati 2-3 rupe odjednom i izbušiti ih preko pola metra prije nego se odluče za odgovarajuću za gniježđenje koju završavaju komorom 35x25x12 cm visine.  U gnijezdo polažu 5-6 jaja na kojima leže oba roditelja.

Pčelarice su prema hrvatskom zakonodavstvu strogo zaštićena vrsta, a zaštićene su i Konvencijom o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa ( Bernska konvencija ) te EU direktivom o očuvanju divljih ptica.

       
       
     
______________________________
 
25.05.2018.
Spašavanje mlade rode
 
Slijedom dojave 112 Službe za dojavu i spašavanje Bjelovar čuvarskoj službi Javne ustanove, glavni čuvar prirode je u Kokincu ispred kućnog broja 56 preuzeo mladu rodu, još prekrivenu paperjem. Mala roda se nalazila u grabi ispod električnog stupa na kojem se na metalnom nosaču nalazi roditeljsko gnijezdo u kojem su preostale još dvije male rode.

Nakon pregleda, veterinar u ZOO vrtu Zagreb utvrdio je da nije zadobila veće ozljede, te je zbrinuta i preuzeta na daljnju njegu u Centar za zaštićene životinje u Zaprešiću.
 
______________________________
 
22.05.2018.
Izvršena sanitarna rezidba spomenika parkovne arhitekture
 
Stablo ginka ( Ginkgo biloba L. )  koji raste u perivoju ispred južnog ulaza u dvorac grofa Antuna Jankovića iz Daruvara, predstavlja najljepši i najstariji primjerak te vrste u Hrvatskoj. Dvorski perivoj nastajao je usporedno sa gradnjom dvorca koji je završen 1780. godine, a iako se u perivoju nalaze dva primjerka ginka, muški i ženski primjerak, samo muški primjerak koji je i stariji zaštićen je  04. listopada 1967. godine  u kategoriji spomenik parkovne arhitekture kao pojedinačno stablo.

Zbog  izuzetne vrijednosti zaštićenog ginka kao i starosti veće od 240 godina Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije financirala je 2017. godine Procjenu zdravstvenog stanja kako bi na osnovu toga mogla planirati daljnju zaštitu i eventualne zdravstvene intervencije.

Procjenu zdravstvenog stanja ginka provodio je Hrvatski šumarski institut, te je prema preporukama  Elaborata „ Procjena zdravstvenog stanja ginka ( Ginkgo biloba.L.) u Daruvaru “ ( dr. sc. Milan Pernek dipl. ing. šum ,  06/2017  ) Hrvatskog šumarskog instituta i dobivenom Rješenju Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko bilogorske županije, prema kojem je dobivena dozvola intervencije uz uvjete zaštite prirode, provedena  sanitarna rezidba zaštićenog stabla ginka.

Radove je financirao Grad Daruvar, a izvođač je bilo poduzeće Drezga d.o.o. čiji djelatnici posjeduju stručno iskustvo u sanaciji zaštićenih starih stabala – njegovatelji stabala i posjeduju Certifikat European Tree Worker ( ETW Certifikat ) . Pri samoj rezidbi je bio nazočan i Predsjednik komisije za zelene površine  Darko Bakarić, dipl. ing. šum. kao stručan nadzor , te viša stručna suradnica za komunalne poslove Grada Daruvara Tea Mik, mag. geogr. i djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije.

       
______________________________
 
22.05.2018.
Poziv na otvaranje izložbe fotografija
 

 
______________________________
 
11.05.2018.
Edukacija u „Info edukativnom punktu Blatnica“
 
Ovaj petak na edukaciji u Info edukativnom punktu Blatnica su bili učenici šestog a i b razreda OŠ Ivanska sa svojom učiteljicom biologije i razrednicama.

Vrijeme je od jutra bilo kišovito i vrlo tmurno ali nas je na kraju obasjalo sunce za vrijeme terenskog obilaska ribnjaka te su učenici i učiteljice mogli uživati u prirodi. Edukacija je sadržavala predavanje o zaštićenim područjima naše županije i područjima Natura 2000 posebno o području koje su posjetili (HR100000 Ribnjaci uz Česmu i HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica ), promatrali smo ptice teleskopom i dalekozorima, a za školu su ponijeli edukativne listiće koje će moći ispuniti kada se slegnu dojmovi.

Unatoč stresnim vremenskim uvjetima uspjeli smo održati terenski dio edukacije i nadamo se da su učenici i učiteljice otišli sa dobrim dojmovima i sakupljenim novih znanjima o zaštićenim dijelovima prirode naše županije.
 
OŠ Ivanska      
 
       
______________________________
 
06.05.2018.
Popis ptica sa treninga
 
Blatnica - popis ptica sa treninga
 
______________________________
 
06.05.2018.
Trening prepoznavanja čestih vrsta ptica u RH
 
U našem Info edukativnom punktu Blatnica ugostili smo i ove godine, sada bi mogli već reći tradicionalno, treću godinu za redom polaznike treninga prepoznavanja čestih vrsta ptica u Hrvatskoj.

Udruga BIOM u suradnji s norveškim sveučilištem Nord-Trøndelag organizira trening prepoznavanja čestih vrsta ptica u Hrvatskoj, te kroz 15 do 20 terenskih dana po cijeloj Hrvatskoj polaznici mogu naučiti prepoznavati ptice vizualno i auditivno, te stječu potrebna znanja o metodama monitoringa čestih vrsta ptica RH. Po završetku treninga, polaznici dobivaju mogućnost polaganja službenog ispita za identifikaciju čestih vrsta ptica Hrvatske i dobivanja međunarodno priznate diplome.

Do sada su treninzi kod nas, prema riječima udruge Biom, im bili vrlo uspješni odnosno viđen je velik broj različitih vrsta ptica. Lani su zabilježili 65 vrsta, a godinu prije 60 vrsta i to samo na jednodnevnom treningu… ove godine još nismo dobili popis ali kad stigne svakako ćemo ga objaviti.

Javna ustanova nastavlja suradnju sa Biomom, te se sa svakim treningom i mi usavršavamo u prepoznavanju ptica što nije nimalo lako ali broj vrsta koje naučimo razlikovati i zapamtiti neke specifičnosti vrste nam uvelike koriste u promicanju ovog vrlo bogatog kraja sa pticama…. vidimo se i sljedeće godine.

       
       
     
______________________________
 
04.05.2018.
Spašavanje mlade sove ušare u Novim Plavnicama
 
Dojavom Centra za zaštitu i spašavanje 112 čuvarska služba Javne ustanove preuzela je mladu sovu u dvorištu osnovne škole u Novim Plavnicama. Učiteljice su se brinule o sovi do dolaska našeg čuvara prirode, koji ju je preuzeo neozlijeđenu i prevezao u Zoološki vrt u Zagrebu. Radi se o sovi ušari (Bubo bubo).

Sova ušara je noćna ptica veličine oko 60 cm s rasponom krila do 180 cm, te je najveća noćna vrsta iz porodica sova u Europi. Lovi u sumrak i noću, hrani se sitnim glodavcima, ježevima te manjim pticama. Dobila je ime po istaknutim čupercima na glavi nalik ušima. Mužjaci i ženke su po boji perja i veličini isti, a e razlikuju po „ušima“ koje su kod ženki silaznog oblikai. Perje je smeđe boje i imaju velike narančaste oči.

U Hrvatskoj je česta u priobalju ali je u unutrašnjosti pred izumiranjem. Nalazi se na popisu Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16) i Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15) te ujedno predstavlja ugroženu vrstu gnjezdarica prema Crvenoj knjizi ptica Republike Hrvatske.
 
   
______________________________
 
04.05.2018.
Edukacija u „Info edukativnom punktu Blatnica“ se nastavlja
 
Ovaj petak su nas posjetile dvije škole na edukaciji Info edukativnog punkta Blatnica  i to učenici šestog i sedmog razreda OŠ Štefanje sa svojom učiteljicom biologije i učenici sedmog razreda OŠ Velika Pisanica sa učiteljicom biologije i razrednikom.

Poslužilo nas je lijepo vrijeme te su učenici i učiteljice mogli uživati u prirodi. Edukacija je sadržavala predavanje o zaštićenim područjima naše županije i područjima Natura 2000 posebno o području koje su posjetili ( HR100000 Ribnjaci uz Česmu i HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica ), promatrali smo ptice teleskopom i dalekozorima, a za školu su ponijeli edukativne listiće koje će moći ispuniti kada se slegnu dojmovi.

Lijepo je raditi sa djecom koja su tako pristojna, dobra i zainteresirana za naučiti nešto novo… a mi smo imali do sada sve takve posjetitelje. Hvala.
 
OŠ Štefanje      
 
       
OŠ Velika Pisanica      
 
______________________________
 
03.05.2018.
Ozlijeđena bijela roda u Grubišnom Polju
 
Dojavom gospođe S.D. iz Grubišnog Polja čuvarska služba Javne ustanove je preuzela ozlijeđenu bijelu rodu u dvorištu njene obiteljske kuće. Roda je imala ozlijeđeno oko te je prevezena u Zoološki vrt u Zagrebu. Nakon pregleda veterinarke utvrđeno je da je ozljeda lakša te da će se nakon liječenja moći u potpunosti oporaviti.
 
     
______________________________
 
24.04.2018.
Otvorena sezona edukacija u Info edukativnom punktu Blatnica
 
Naši prvi posjetitelji 2018. godine na edukaciji u Info edukativnom punktu Blatnica su bili učenici od prvog do četvrtog razreda Područne škole Dapci ( Osnovna škola Čazma ). Na edukaciji je bilo dvadeset i dvoje učenika i dvije učiteljica. Poslužilo nas je lijepo vrijeme i dobro raspoloženje malih posjetitelja.
 
     
______________________________
 
22.04.2018.
Obilježavanje Dana planeta Zemlje
 
Posebno svečano i radno bilo je u Općini Velika Pisanica gdje se kroz inicijativu g. Vladimira Vlajinića okupio veći broj zaljubljenika u prirodu. Velika pohvala osnovnoj školi Velika Pisanica i njenoj područnoj školi u Ribnjačkoj koji su posebno potaknuli učenike na akciju zelene čistke Pisaničke eko etno staze.

Tijekom 3 sata obilazila se Pisanička eko etno staza i na mjestima gdje se zatekao ilegalno bačen otpad, većinom plastika, vreće, ostatci iz kućanstava vrijedni sudionici su očistili sva takova mjesta i navedeno mjesto označili svojom porukom o potrebi čuvanja okoliša.

Nakon radnog dijela i punog kontejnera otpada, svi sudionici okupili su se u Carskom jarku, zapalila se logorska vatra od suhih grana koje su učenici sakupili i ispekli se domaći specijaliteti na kraju sve zaslađeno domaćim kolačima.

Kod Okruglog panja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije održala je interaktivnu prezentaciju Eko mreže Natura 2000 sa posebnim naglaskom upravo na područje općine Velika Pisanica.

Vesele igre pored logorske vatre potaknule su vječitu utakmicu koji tim će biti bolji u skijanju na suhom, provlačenju kroz obruč, odmotavanju konopa oko stupa….
 
       
______________________________
 
19.-20.04.2018.
Održan XVIII Godišnji seminar čuvara prirode RH
 
Od 19.travnja do 20.travnja održan je u NP Paklenica XVIII Godišnji seminar čuvara prirode Republike Hrvatske u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Javne ustanove NP Paklenica. Sudionici skupa su bili predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, inspektori zaštite prirode i čuvari prirode nacionalnih parkova, parkova prirode i županijskih Javnih ustanova.

Uz teme iz Zakona o zaštiti prirode, novostima u ispitima za čuvare prirode i iskustava u radu čuvara prirode RH predavanja su održali i rangeri iz Njemačke i Portugala. Terenskim obilaskom NP Paklenica završen je seminar čuvara prirode RH za 2018. godinu. Iz naše javne ustanove na skupu su sudjelovali glavni čuvar prirode i voditelj ureda ispostave Daruvar.
 
       
   
______________________________
 
19.04.2018.
Postavljen nosač gnijezda bijele rode u Cerini
 
Temeljem suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike na adresi Cerina 89 ugrađen je novi nosač gnijezda bijele rode na električnom stupu.
Djelatnici Elektre Križ su postavili metalni nosač ispod novog gnijezda bijele rode koje je izgrađeno ove godine na električnom stupu direktno na žicama, što je predstavljalo opasnost . Gnijezdo je premješteno u cijelosti, te je cijeli postupak protekao bez problema. Nakon završetka radova rode su se vratile u svoje gnijezdo.
 
       
______________________________
 
22.04.2018.
Poziv za obilježavanje Dana planeta Zemlje
 
 
Plakat za obilježavanje Dana planeta Zemlje
______________________________
 
11.04.2018.
Izmjena nosača gnijezda bijele rode u Lamincu
 
Prema „Sporazumu o suradnji pri provedbi mjera zaštite, praćenje populacije i prstenovanja strogo zaštićene vrste bijele rode ( Ciconia ciconia L. )“ , koji je sklopljen 2016. godine između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, u našoj županiji je suradnja vrlo uspješna.

Tako je prijavom Javne ustanove o nagnutom drvenom nosaču na električnom stupu na adresi Laminac 171, koje je predstavljano opasnost od pada gnijezda, HEP-distribucijsko područje Elektra Križ vrlo brzo reagiralo po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike  te su 11.04.2018. izmijenili drveni nosač sa metalnim, a gnijezdo netaknuto vratili na siguran nosač.
 
______________________________
 
08.04.2018.
Započeo monitoring ornitofaune na ribnjacima Siščani i Blatnica
 
Ribnjaci Siščani i Blatnica se nalaze na području ekološke mreže kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica i dio područja očuvanja značajno za ptice HR1000009 Ribnjaci uz Česmu.

Monitoring će i ove godine provoditi g. Darko Podravec, član Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, kroz  period od travnja do listopada izlaskom od šest terenskih obilazaka ribnjaka Siščani i Blatnica.

Temeljem dobivenih podataka g. Darka Podravca, koji je i samostalno provodio monitoring ribnjaka uz Česmu od 2010. godine, na području ribnjaka Siščani i Blatnica u zadnjih sedam godina zabilježio je 140 vrsta ptica  (u zadnjih dvjesto godina na području cijele RH zabilježeno je 399 vrsta).


Popis ptica Sišćani i Blatnica od 2010. do 2017.g.

 

       
 
______________________________
 
08.04.2018.
Kockavica okom Željka Bajze
 
Naš vjerni suradnik u praćenju stanja očuvanosti zaštićene vrste kockavice g. Željko Bajza, djelatnik OŠ Veliko Trojstvo, poslao nam je i ove godine fotografije koje pokazuju svu ljepotu ove biljke jer su fotografirane sa ljubavlju pravog ljubitelja prirode.
 
       
______________________________
 
06.04.2018.
Prvi posjetitelji Info edukativnog punkta Blatnica u 2018. godini
 
Otvorena je sezona promatranja ptica u Info edukativnom punktu Blatnica za 2018. godinu. Prvi promatrači ptica su iz Križevaca i već nekoliko godina promatraju ptice na području ribnjaka Siščani, a sada i drugu godinu  na našoj poučnoj stazi „ Lokvanjić “
 
       
   
______________________________
 
28.03.2018.
Monitoring kockavice 2018. godine
 
Kako bismo osigurali nastavak praćenja stanja zaštićene vrste  biljke kockavice proveli smo i 2018. godine „Akciju prebrojavanja  kockavice  ( Fritilaria meleagris L. )“  uz suradnju svojih vjernih suradnika.

Ove godine provodili smo akciju na manjem broju lokacija i nešto kasnije jer je većina dosadašnjih zabilježenih lokacija bila pod vodom i kockavice jednostavno nisu imale uvjete za rast, pa se uspješni rezultati od lani ove godine nisu ponovili. Akciju smo proveli na području Velika Jasenovača, Donja Rašenica, Donji Draganec , Narta i Čazma.    

Ali unatoč mokrim nogama ni ove godine nije izostala naša tradicionalna suradnja sa OŠ Velikim Trojstvom i to sa g. Željkom Bajzom i učenicima petog i šestog razreda : Michel  Konjušić, Ana Kovač, Petra Fleković, Hana Begović, Luka Kovač i Petar Kovačević.

Zahvaljujemo svima na suradnji , veselimo ponovnoj suradnji i nadamo se uspostavi novih suradnji sa ljubiteljima prirode !!!

 
letak - kockavica

 

       
       
       
     
______________________________
 
13.03.2018.
Stigla prva roda u Bjelovarsko -bilogorsku županiju 2018. godine!
 
Selo Sišćani, naše najbogatije selo u Bjelovarsko bilogorskoj županiji sa gnijezdima ove strogo zaštićene vrste – bijele rode   (Ciconia ciconia L.) , dočekalo je svoju prvu povratnicu sa juga. Prvi puta ove godine mještani su ju ugledali u subotu 10.03.2018., a mi smo ju uspjeli fotografirati 13.03.2018. Iako svake godine ta roda dolazi prema riječima mještana oko 20. veljače, ove godine očito malo kasni. Lani smo ju uspjeli fotografirati 27. veljače, a 2016. g. 26.veljače.
Prema  našim podacima na području Bjelovarsko bilogorske županije 2017. godine je zabilježeno u selu Sišćani 23 gnijezda  ( 18 na stambenim objektima i 5 na električnim stupovima), s tim da se od 49 gnijezda na stambenim objektima cijele Bjelovarsko bilogorske županije prema monitoringu od 2017. godine, samo u Sišćanima  nalazilo 18 gnijezda na stambenim objektima.
 
       
     
______________________________
 
13.01. i 14.01.2018.
Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa ( International Waterbird Census )
 
International Waterbird Census  je 1967. pokrenuo Wetlands International, međunarodna organizacija kojoj je cilj zaštita i očuvanje vodenih staništa na globalnoj razini. Danas u ovoj akciji sudjeluju 143 zemlje svijeta, a dobiveni rezultati služe za prepoznavanje važnih zimovališta za ptice, praćenje kretanja brojnosti ptica, njihovu pravodobnu zaštitu, a na široj skali koriste se u studijama o klimatskim promjenama i kretanjima bolesti poput ptičje gripe.

Javna ustanova Priroda BBŽ je ove godine 13. i 14. siječnja sudjelovala u Zimskom prebrojavanju ptica vodenih staništa sa Biljanom Ječmenicom iz udruge Biom na području ekološke mreže HR2000437 Ribnjaci Končanica gdje nam se pridružila i djelatnica poduzeća Ribnjačarstvo Končanica d.d. Ena Milnović, te sa Darkom Podravcem iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode na području  ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu odnosno HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica i HR2000441 Ribnjak Narta gdje  nam se pridružio i fotograf Delimir Hrestak.

Končanica - rezultati prebrojavanja ptica

Narta - rezultati prebrojavanja ptica

Siščani - rezultati prebrojavanja ptica
 
Končanica - ribnjaci      
       
 
       
Siščani i Blatnica - ribnjaci      
       
 
______________________________
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player