Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
Aktivnosti u 2019.g.:    
 
18.12.2019.
Monitoring vidre u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
 
Javna ustanova treću godinu za redom provodi monitoring vidre (Lutra lutra) na području Bjelovarsko-bilogorske županije, ciljne vrste područja ekološke mreže Natura 2000. Monitoring se provodi prema Nacionalnom programu za praćenje stanja očuvanosti vrsta u Hrvatskoj (Mišel Jelić ) , program monitoringa za kontinentalnu biogeografsku regiju, standardna metoda ( O'Connor et.al.1977, Jefferies 1980) prema prijedlogu Specijalističke grupe za vidru IUCN/SSC. Terenskim obilaskom istraženo je 10 kvadranata na području Bilogore i utvrđena prisutnost ove vrste.

Vidra je ugrožena vrsta zbog uništavanja povoljnih staništa, onečišćenja vodotoka i ljudskih djelatnosti poput izgradnja brana, isušivanje močvara, kanaliziranja vodotoka i uklanjanja obalne vegetacije. U Hrvatskoj je vidra neposredno zaštićena kao strogo zaštićena vrsta (Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama „Narodne novine“ br. 144/13, 73/16 ), a posredno prema Zakonu o zaštiti prirode. U Crvenu knjigu sisavaca Hrvatske uvrštena je još 1994. godine, a nalazi se i na popisu ugroženih svojti u europskim razmjerima.
 
 
______________________________
 
12.11.2019.
Završen monitoring ornitofaune na ribnjacima Siščani i Blatnica
 
Močvarna staništa odnosno šaranski ribnjaci imaju važnu ulogu u očuvanju bioraznolikosti biljnog i životinjskog svijeta, a posebice u očuvanju ptica močvarica. Od 2010. godine na ribnjacima Siščani i Blatnica gospodin Darko Podravec, koji je član Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, provodi monitoring ptica. Područje pripada ekološkoj mreži Natura 2000, HR1000009 Ribnjaci uz Česmu koje je područje očuvanja značajno za ptice. Darko Podravec je u šest obilazaka ( u periodu od ožujka do listopada ) obišao 8 ploha ribnjaka te je utvrdio da se broj zapaženih ptica povećao i sada iznosi 144 vrste, a od toga su 55 Natura vrste.

Popis uočenih ptica na ribnjacima Siščani i Blatnica od 2010 do 2019. godine
 
       
______________________________
 
28.10.2019.
Isplata naknada za rodina gnijezda na krovovima objekata u 2019. godini
 
Bjelovarsko - bilogorska županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su i u 2019. godini financirali provedbu projekta "Zaštita i očuvanje bijele rode" na području Bjelovarsko - bilogorske županije. Vlasnicima i korisnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda isplaćena je naknada u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu.

Ovaj projekt se održava devetu godinu za redom. Naknada je ove godine isplaćena za 25 gnijezda bijele rode koja se nalaze na obiteljskim kućama ili gospodarskim objektima, od čega je najviše naknada - njih devet isplaćeno u selu Siščani.
 
       
     
______________________________
 
22.10.2019.
Zaljubljeni Ginko iz Daruvara je Hrvatsko stablo 2019. godine!
 
Proglašenje pobjednika ovog nacionalnog natjecanja je bilo u Zagrebu, na svečanosti obilježavanja 121.godine Šumarskog fakulteta.
U konkurenciji od šest finalista, Ginko je internetskim glasanjem osvojio 1. mjesto sa 20.129 glasa. Time je postao dobitnik nagrade "Istraživanje zdravstvenog stanja i statike stabla" te ulazak na Europsko natjecanje Stablo godine 2020. godine.
Hvala svima koji su svojim glasom podržali Ginka te vas sve pozivamo da ga svojim glasovima podržite i u europskoj kampanji, početkom 2020. godine.
 
     
       
 
______________________________
 
07.09.2019.
Spašavanje mlade rode u Klokočevcu
 
Zbog loših vremenskih uvjeta za vrijeme gniježđenja bijele rode, ove godine u našoj županiji je bio mali broj izleglih mladih roda. Obzirom da im je prvo leglo propalo, rode iz Klokočevca su odlučile imati još jedno leglo ove godine. Dojavom mještana Klokočevca, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije je nadzirala gnijezdo u nadi da će roditelji uspjeti othraniti mlado dok ne nauči letjeti i bude spremno na selidbu.
Mještani Klokočevca su cijelo vrijeme pratili stanje gnijezda i nakon što su roditelji odlučili da je vrijeme njihove selidbe došlo unatoč tome što mlado nije poletjelo , odmah su intervenirali i obavijestili Javnu ustanovu.
Javna ustanova i Elektra Bjelovar u subotu 07.09.2019. uspješno su provele akciju spašavanja mlade rode koja je odmah zbrinuta u Centru za zbrinjavanje zaštićenih vrsta, gdje je ustanovljeno da je roda uhranjena i u dobrom zdravstvenom stanju.
Tokom spašavanja mještani Klokočevca su cijelo vrijeme strepili za „njihovu“ rodu koju su čuvali cijelo vrijeme, a roda je dobila i ime Đuro. Svi su odahnuli kada su g. Ante Beljan, djelatnik Elektre Bjelovar i Milan Obranović, glavni čuvar prirode, sigurno spustili rodu iz gnijezda.
Cijela priča ima jako lijepu stranu koja pokazuje dobrotu i brigu mještana, suradnju zaštite prirode i elektre kojoj gniježđenje bijele rode na električnim stupovima sigurno predstavlja dodatan posao i trošak ali unatoč tome uvijek spremno reagira kod zaštite ove ugrožene vrste.
Javna ustanova zahvaljuje svim dionicima ove priče i nadamo se da će ovakvih suradnji u spašavanju prirode biti u što većem broju.
 
______________________________
 
07.09.2019.
Održan završni trening prepoznavanja ptica Bjelovarsko-bilogorske županije
 
U subotu 07. rujna 2019., prema planu treninga "Prepoznavanja ptica Bjelovarsko-bilogorske županije" održan je završni trening prepoznavanja ptica naše županije.
Sudionici su se okupili u prostorijama „Info-edukativnog punkta Blatnica“ gdje su poslušali završno izvješće trenera, gospodina Darka Podravca o rezultatima dosadašnjih treninga, kada je uočeno i zabilježeno čak oko 100 različitih vrsta ptica.
Za vrijeme posljednjeg okupljanja sudionici treninga su imali i provjeru znanja prepoznavanja ptica po izgledu i glasanju. Test su privi puta ispunjavali kod prvog treninga, a nakon zadnjeg treninga su pokazali znatno veće poznavanje i samopouzdanje u prepoznavanju izgleda i glasanja ptica nego prilikom polaganja prvog testa.
Nakon još jednog završnog obilaska poučne staze „ Lokvanjić „ polaznici su mogli ponoviti naučeno, a iako su mnoge vrste već odselile ipak je uočeno još dosta vrsta : kržulja, divlja patka, patka njorka, mali gnjurac, ćubasti gnjurac, veliki vranac, gak, mala bijela čaplja, velika bijela čaplja, siva čaplja, štekavac, liska, crvenokljuna čigra, veliki djetlić, bijela pastirica, crvendać, crnokapa grmuša, zviždak, velika sjenica, brgljez, šojka, zeba, patka žličarka, gradski golub, lastavica, gavran, čvorak, poljski vrabac, fazan, velika sjenica.
Hvala svim polaznicima treninga „Prepoznavanje ptica Bjelovarsko-bilogorske županije“ , a nadamo se da ćete i dalje usavršavati svoje znanje i uživati u ljepotama i zanimljivostima prirode.
 
       
     
______________________________
 
01.08.2019.
Započelo natjecanje za Hrvatsko stablo 2019. godine
 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije prijavila je naš županijski spomenik parkovne arhitekture – stablo ginka u Gradu Daruvaru na Natjecanje za Hrvatsko stablo 2019. godine.

Ginko iz Daruvara se nalazi ispred južnog ulaza u dvorac Antuna Jankovića, gdje su dva primjerka listopadnog stabla Ginko biloba, ženski i muški primjerak, porijeklom iz zapadne Kine. Nalaze se u dvorskom perivoju koji je nastajao usporedno s gradnjom dvorca, a posađeni su oko 1777. godine.

Muški primjerak ginka građani još nazivaju i Adam, a on svojom raskošnom krošnjom i opsegom debla većim od sedam metara uživa zaštitu kao Spomenik parkovne arhitekture, kao pojedinačno stablo. Muški primjerak ginka Republički zavod za zaštitu prirode je proglasio zaštićenim 04.10.1967. godine.

Molimo Vas da podržite naš ginko i glasate za njega!


Natjecanje za Hrvatsko stablo 2019. godine :

- Natjecanje je započelo 01. kolovoza 2019. godine u 00:00h i trajat će do 15. rujna 2019. godine do 00:00h.
- Pobjednik natjecanja proglasit će se na svečanoj ceremoniji 22. listopada 2019. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
- Pobjednika nacionalnog natjecanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u ime Republike Hrvatske, kandidirati će na finale natjecanja Europsko stablo 2020. godine, a što je sukladno pravilima natjecanja potrebno do 04. studenog 2019. godine.


Upute za glasovanje:

• Stranici za glasovanje se pristupa direktno putem poveznice - https://zastita-prirode-dnz.hr/glasaj-za-hrvatsko-stablo-godine/. Također stranici se može pristupiti putem službene stranice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (https://zastita-prirode-dnz.hr/).

• Glasati se može za samo jednog kandidata. Nakon odabira željenog kandidata potvrdite svoj glas klikom na internet stranici.

• Glasati se može samo jednom s istog računala, prijenosnog računala i/ili mobitela.


Ginko biloba - Daruvar
JW Player goes here


Nominacija za Hrvatsko stablo godine 2019.

 
       
   
______________________________
 
17.06. - 02.07.2019.
Završen monitoring bijele rode ( Ciconia ciconia L. ) u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
 
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije je i ove godine provela monitoring naše najveće i najpoznatije ptice selice, strogo zaštićene vrste, bijele rode (Ciconia ciconia L.). Djelatnici Javne ustanove obišli su 124 naselja sa 304 poznate adrese evidentiranih proteklih godina da posjeduju rodino gnijezdo , te je za svako posebno izrađena fotodokumentacija.

Utvrđeno je da na području Bjelovarsko-bilogorske županije 2019. godine postoje 231 gnijezda gdje su na 110 gnijezda uočene mlade rode koje su izlegle ove godine.

Opažanje broja mladih izvršeno je sa tla tako da je to procijenjeni broj koji može varirati, a procjena broja mladih za 2019. godinu za Bjelovarsko bilogorsku županiju je 168 ptića ( za sada je 2017. godine zabilježena kao najplodnija godina kada je procjena izleglih ptića bila 472 komada ! ) Broj mladih roda 2019. godine je drastično pao u odnosu na prošle godine jer je u kritičnom periodu kada su se izlegli mladi naglo nastupilo hladno vrijeme.

U idućim godinama nadamo se boljim vremenskim uvjetima i većem broju mladih ptića, a da nije sve tako crno utvrdili smo i 9 novih gnijezda ove godine!

Top pet mjesta sa najvećim brojem gnijezda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji:
1. Ivanovo Selo – 17 gnijezda
2. Siščani – 16 gnijezda
3. Veliki Zdenci – 10 gnijezda
4. Galovac – 9 gnijezda
5. Staro Štefanje – 6 gnijezda
 
       
       
   
______________________________
 
04. - 07.06.2019.
Monitoring lastavica i piljaka u Bjelovarsko bilogorskoj županiji
 
I ove godine Javna ustanova Priroda BBŽ nastavila je s monitoringom lastavica i piljaka na područja Bjelovarsko - bilogorske županije koji provodi od 2015. godine prema „Programu monitoringa lastavica i piljaka u Hrvatskoj“ ( Vlatka Dumbović Mazal, DZZP i Vedran Lucić, Udruga Biom ). Svrha ovih monitoringa je utvrditi eventualne promjene u veličini populacija lastavica i piljaka kao i području rasprostranjenosti. Prikupljenim podacima možemo ocijeniti stanje očuvanosti lastavica i piljaka naše Županije.
U tri dana monitoringa ove godine obišli smo 17 kvadranata ( 1x1 km ) određenih prema Programu monitoringa za Bjelovarsko bilogorsku županiju ( od ukupno 51 kvadranata za BBŽ ) te smo zabilježili 304 cjelovitih gnijezda lastavica i 12 cjelovitih gnijezda piljaka. Usporedbom ovogodišnjih podataka s podacima monitoringa proteklih godina jasno se može zaključiti da se broj gnijezda lastavica i piljaka smanjuje, a time i njihova populacija i područja rasprostranjenosti. Zbog toga je očuvanje tradicionalne poljoprivrede važno za očuvanje ovih vrsta !
 
   
______________________________
 
24.05.2019.
Posjet učenika Osnovne škole Čazma
 
Sedamdeset učenika šestih razreda Osnovne škole Čazma zajedno sa svojim nastavnicima posjetilo je u petak 24. svibnja 2018. godine Info-edukativni punkt Blatnica. Prema odabranom programu učenici su obišli poučnu stazu "Lokvanjić" u dužini od oko tri kilometra. Zbog lakšeg kretanja i praćenja sadržaja učenici su podijeljeni u četiri grupe koje su vodili djelatnici Javne ustanove. Obilaskom su mogli pogledati edukativne table i tako saznati o flori i fauni ribnjaka. Osim toga lijepo vrijeme omogućilo nam je da vidimo mnoštvo ptica od kojih su najviše prevladavale sive čaplje, velika bijela čaplja i mala bijela čaplja, patke, čubasti gnjurci i druge.

Zahvaljujemo na posjeti. Nadamo se da ste uživali u šetnji s nama i naravno nešto i naučili.
 
       
       
   
______________________________
 
18.05.2019.
"Ribnjak Blatnica" – održan treći trening prepoznavanja ptica BBŽ
 
U sklopu treninga "Prepoznavanja ptica Bjelovarsko-bilogorske županije" održan je i treći trening na lokaciji "Ribnjak Blatnica". Sudionici su zajedno s trenerom obišli i poučnu stazu "Lokvanjić" u dužini 2,9 kilometara te još neke lokacije neposredno uz ribnjake. Dan je bio iznimno povoljan za promatranje ptica, sunce nas je pratilo cijelo vrijeme, pa smo uočili 44 vrsta ptica, ali i neke neočekivane goste poput lisice. Završni dio treninga bit će u rujnu kada slijedi i provjera naučenoga !!!

Izvještaj sa trećeg treninga prepoznavanja ptica
 
       
       
______________________________
 
11.05.2019.
"Poljoprivredno stanište Staro Štefanje" - održan drugi trening prepoznavanja ptica BBŽ
 
U subotu 11. svibnja 2019., prema planu treninga "Prepoznavanja ptica Bjelovarsko-bilogorske županije", sudionici su se okupili kako bi nadopunili i povećali svoja znanja prepoznavanja ptica vidom i sluhom. Trening se je održao na "Poljoprivrednom staništu Staro Štefanje" i premda nas je magla u početku ometala u promatranju, trening je ipak bio uspješan te smo uočili 28 različitih vrsta ptica. Tome možemo i zahvaliti treneru, gospodinu Darku Podravcu koji nam je pokazao i tehniku prepoznavanja ptica u točki.

Izvještaj sa drugog treninga prepoznavanja ptica
 
       
       
   
______________________________
 
27.04.2019.
Održan prvi trening „Prepoznavanje ptica Bjelovarsko-bilogorske županije“
 
U sklopu treninga „Prepoznavanje ptica Bjelovarsko-bilogorske županije“, u subotu 27.travnja 2019. , održan je prvi trening na lokaciji šumski kompleks Česma. Izvještaj g. Darka Podravca donosimo u prilogu. Darko Podravec će provoditi trening prepoznavanja ptica tokom svibnja na još dvije lokacije : poljoprivredno stanište Staro Štefanje i ribnjak Blatnica. Završni sastanak će se održati u rujnu.

Izvještaj sa prvog treninga prepoznavanja ptica
 
       
       
     
______________________________
 
25.04.2019.
Predstavljanje projekta „Zeleni vrtovi Poilovlja“
 
Projekt „Zeleni vrtovi Poilovlja“ službeno je predstavljen u Hotelu Garić u Garešnici 25.travnja 2019. godine. Projekt je ostvario pravo na dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu projekta „ Promicanje održivog razvoja prirodne baštine “ - poziv u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa „ Konkurentnost i kohezija 2014-2020 ”- „ Zaštita okoliša i održivost resursa ”, specifičnost cilja 6c2 „ Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine ” Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je Grad Garešnica, a partneri na projektu su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Turistička zajednica Sjeverna Moslavina.

Više o projektu:
https://garesnica.eu/index.php/zeleni-vrtovi-poilovlja.html
http://www.zastita-prirode-bbz.hr/eu-projekt-grad-garesnica.html
 
   
______________________________
 
24.04.2019.
Obnova edukativnih tabli u regionalnom parku Moslavačka Gora
 
Javna ustanova je obnovila edukativne table u regionalnom parku Moslavačkoj gori: Kamenolom Samarica i Kamene kugle Moslavačke gore. Zbog izloženosti utjecaju vremenskih uvjeta, edukativne table koje su postavljene sa proglašenjem regionalog parka Moslavačka gora počele su propadati te su zahtijevale brzu obnovu.
 
   
______________________________
 
16.04.2019.
Knjiga sažetaka skupa "Turizam promatranja ptica u kontinentalnoj Hrvatskoj - stanje i mogućnosti razvoja" u Čakovcu
 
Kolege Javne ustanove Međimurska priroda objavili su knjigu sažetaka stručnog skupa na temu "Turizam promatranja ptica u kontinentalnoj Hrvatskoj-stanje i mogućnosti razvoja" koji je održan u organizaciji Javne ustanove Međimurska priroda uz podršku Međimurske županije, Parka prirode Lonjsko polje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije, 31.siječnja 2019. godine u Hotelu Park u Čakovcu.
Kao sudionici skupa donosimo knjigu u prilogu.
 
     
______________________________
 
06.04. - 08.04.2019.
Ludi vikend za sove u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
 
Ovaj vikend je očito bio ludi vikend za sove u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Glavni čuvar prirode Javne ustanove Priroda BBŽ je zaprimio tri dojave o malim sovama u nevolji u Velikoj Pisanici, Daruvaru i Komuševcu. Radi se o sovama ušarama i kukuvijama, sve su u dobrom zdravstvenom stanju i uspješno zbrinute.
 
______________________________
 
06.04.2019.
Održano uvodno predstavljanje treninga „Prepoznavanje ptica Bjelovarsko-bilogorske županije“
 
U „Info edukativnom punktu Blatnica“ u subotu 06.04.2019. održano je uvodno predstavljanje treninga „Prepoznavanje ptica Bjelovarsko-bilogorske županije“. Predstavljanje treninga je provedeno prema objavljenom programu treninga u pozivu. Stručna suradnica Javne ustanove Priroda BBŽ, Melita Medać Radić je održala predavanje o važnosti područja očuvanja značajnog za ptice - ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu, a trening je predstavio g. Darko Podravec član Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode i Udruge Biom.
G. Darko Podravec će provoditi trening prepoznavanja ptica tokom travnja i svibnja na još tri lokacije : šumski kompleks Česma , poljoprivredno stanište Staro Štefanje i ribnjak Blatnica. Završni sastanak će se održati u rujnu.

Ukoliko se još netko želi priključiti treningu može se još prijaviti do 11.04.2018. na e-mail
info@zastita-prirode-bbz.hr

Izvještaj uvodnog treninga

 
       
       
______________________________
 
26.03.2019
Poziv na predstavljanje treninga - PREPOZNAVANJE PTICA BBŽ
koji će se održati 06. travnja 2019.
 
______________________________
 
20.03. - 22.03.2019.
Monitoring kockavice u 2019. godini
 
Kako bismo osigurali nastavak praćenja stanja zaštićene vrste biljke kockavice proveli smo i 2019. godine „Akciju prebrojavanja kockavice ( Fritilaria meleagris L. )“ uz suradnju svojih vjernih suradnika.

Akciju smo proveli na području Velika Jasenovača, Donja Rašenica, Donji Draganec ,Dereza, Narta i Čazma. Nije izostala naša tradicionalna suradnja sa OŠ Velikim Trojstvom i to sa g. Željkom Bajzom i učenicima : Tia Kovačić, Luka Kovač, Ana Kovač Petar Kovačević, Maja Foltak, Michel Konjušić i Hana Begović. OŠ Čazma je dostavila rezultate prebrojavanja predvođena nastavnicom Ivanom Moguš , a prebrojavanje su provele učenice Edita Tijan, Tara Vunić, Lorena Modrić i Lucija Rakoš.

Hvala na suradnji.

Kockavica (letak)

 
       
       
   
______________________________
 
11.03.2019.
Vratile se rode u Bjelovarsko-bilogorsku županiju
 
Prema našim saznanjima prva roda u našoj županiji je uočena u Ivanovom Selu početkom ožujka. Iako svake godine prvu povratnicu dočekujemo u Siščanima koja se redovito vračala oko 25. veljače ove godine nismo uočili da se vratila tako rano kao i inače.
Ivanovo Selo je prema podacima monitoringa Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije od 2018. godine selo sa najvećim brojem rodinih gnijezda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, evidentirano je 18 gnijezda.

Prema objedinjenim podacima Ministarstva zaštite okoliša i energetike za cijelu Hrvatsku Bjelovarsko-bilogorska županija je na drugom mjestu po broju gnijezda bijele rode (Ciconia ciconia L.), na prvom mjestu je Sisačko-moslavačka županija.

Prema zadnjem monitoringu bijele rode od 2018. godine Javna ustanova je utvrdila da na području naše županije godine postoje 234 gnijezda gdje su na 173 gnijezda uočene mlade rode izlegle 2018. godine. Opažanje broja mladih je izvršeno sa tla tako da je to procijenjeni broj koji može varirati, a procjena broja mladih za 2018. godinu za Bjelovarsko bilogorsku županiju je : 441 komada ( 2017. godina je bila vrlo plodna godina gdje smo imali procjenu od 472 što je za sada rekord od kada se vrši monitoring u našoj županiji).
 
______________________________
 
18.02. - 20.02.2019.
Provedba aktivnosti zamjene nosača rodinih gnijezda
 
Na temelju potpisanog Sporazuma o suradnji pri provedbi mjera zaštite, praćenja populacije i prstenovanja strogo zaštićene vrste, bijele rode (Ciconia ciconia L.) potpisanog 18. lipnja 2016. godine u Čigoću između Ministarstva zaštite okoliša i energetike , HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode županija na čijem području naseljava bijela roda , a prema Godišnjem planu aktivnosti za 2018/2019. godinu HEP – TJ Križ je započeo zamjenu nosača gnijezda bijele rode na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
Uz nadzor glavnog čuvara prirode Javne ustanove Priroda BBŽ, Milana Obranovića , djelatnici HEP TJ Križ izvršili su zamjenu dotrajalih nosača na nekoliko lokacija : Staro Štefanje, Siščani, Komuševac, Grabovnica i Čazmanski Prnjarovac.
 
       
   
______________________________
 
15.02.2019.
Održano predavanje u Gradskoj knjižnici Slavka Kolara Čazma
 
U sklopu obilježavanja Svjetskog dana vlažnih staništa ( World Wetlands Day ) u Gradskoj knjižnici Slavka Kolara Čazma, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije održala je predavanje o važnosti močvara i njihovoj ulozi u klimatskim promjenama s naglaskom na vlažna staništa u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Gost predavač, gospodin Darko Podravec je upotpunio predavanje svojim izlaganjem o desetogodišnjem monitoringu ornitofaune na području ribnjaka uz Česmu na kojima je utvrdio 140 vrsta ptica.

Zahvaljujemo svima koji su se odazvali predavanju !

 
______________________________
 
15.02.2019.
Poziv na predavanje u sklopu obilježavanja dana vlažnih staništa !!!
 
U Gradskoj knjižnici Slavka Kolara Čazma 15. veljače 2019. godine u 17. 00 sati, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije obilježiti će Svjetski dan vlažnih staništa ( World Wetlands Day ). Tom prigodom održat će se predavanje o važnosti močvara i njihovoj ulozi u klimatskim promjenama s naglaskom na vlažna staništa u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Svjetski dan vlažnih staništa obilježava se svake godine 2. veljače u spomen na Ramsarsku konvenciju koja je održana 2. veljače 1971. u iranskom gradu Ramsaru. Konvencija je nastala kao plod borbe za zaštitu močvara, a dan usvajanja konvencije proglašen je Međunarodnim danom zaštite vlažnih staništa. Ove godine tema je "Močvarna staništa i klimatske promjene".

Gost predavač, gospodin Darko Podravec, dipl.ing., upotpunit će predavanje svojim izlaganjem o desetogodišnjem monitoringu ornitofaune na području ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu na kojima je utvrđeno 140 vrsta ptica što govori o biološkom bogatstvu ovog područja.
 
 
______________________________
 
31.01. - 01.02.2019.
Održan stručni skup "Turizam promatranja ptica u kontinentalnoj Hrvatskoj - stanje i mogućnosti razvoja" u Čakovcu
 
Javna ustanova Međimurska priroda organizirala je stručni skup na temu "Turizam promatranja ptica u kontinentalnoj Hrvatskoj" uz podršku Međimurske županije, Parka prirode Lonjsko polje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije. Cilj skupa je bio povezivanje Ustanova za zaštitu prirode kontinentalne Hrvatske u kojima se birdwatching sve više razvija sa turističkim zajednicama i agencijama. Uz domaćine u izlaganju sudjelovala je i naša Javna ustanova te Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje i Parka prirode Kopački rit, članovi udruge Biom, Zeleni Osijek i WWF Adria, te fotografi Goran Šafarek i Petar Sabol. Predavanja su bila stručna , zanimljiva i prožeta informacijama koje će nam pomoći u daljnjem radu i razvoju turizma promatranja ptica s ciljem razvijanja svijesti o važnosti ptica močvarica i njihovih staništa. Drugi dan organiziran je terenski obilazak rijeke Drave što nas je uvjerilo u bogatstvo ornitofaune Međimurske prirode.
 
       
     
______________________________
 
20.01.2019.
Zimsko prebrojavanje ptica na ribnjacima Siščani i Blatnica
 
Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa (International Waterbird Census – IWC) odvija se svake godine sredinom mjeseca siječnja u 143 zemlje svijeta. Akcija je volonterskog karaktera u kojoj sudjeluju udruge, znanstvene organizacije i ljubitelji prirode te zajedno promatraju ptice močvarice i procjenjuju veličinu njihovih populacija.

Močvarice su sve ugroženija skupina ptica, prvenstveno zbog uništavanja močvarnih staništa širom svijeta. Siječanjskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste. Uspoređivanjem s brojnostima iz prethodnih godina procjenjuje se status populacija (rastu li, padaju ili su stabilne) te ugroženost pojedinih vrsta. Na osnovu tih saznanja planira se zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa. Iskustva su pokazala da je siječanj najpogodniji za prebrojavanje močvarica jer je najhladniji mjesec u godini, te se smatra da su do tada sve ptice močvarice stigle na svoja zimovalištima.

Javna ustanova Priroda BBŽ i ove je godine 20. siječnja sudjelovala u Zimskom prebrojavanju ptica sa Darkom Podravcem iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode na području ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu i HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica.
 
Popis ptica u zimskom prebrojavanju 2019.g.
 
       
______________________________
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player